mcc-foto01 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto01

д.т.н., професор Коломієць Леонід Володимирович (4.04.1961 г.), займає посаду завідуючого кафедри МСС.

Закінчив в 1983 р. Одеський політехнічний інститут за фахом підйомно-транспортні машини і устаткування.

Нагороджений міжнародним орденом “Золотий Меркурій“, нагрудним знаком “За заслуги в стандартизації, метрології і акредитації». Опубліковано більше 150 наукових робіт, зокрема 30 авторських свідоцтв і патентів, 4 підручника, 17 навчальних посібників, 20 монографій. Основним напрямом наукової роботи є сертифікаційні випробування продукції.

mcc-foto02 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto02

к.т.н., професор Козаченко Михайло Терентійович(23.09.1938 р.) – заступник завідуючого кафедри МСС.

Закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова у 1969 р.

Займав посади в ОНАЗ – декана факультету та на теперішній час займає посаду зам. завідуючого кафедри  Метрології, стандартизації та сертифікації.

Направлення наукової діяльності – Оцінка невизначеності вимірювань у макро- та наносвіті.

Наукові праці.

Опубліковано більш ніж 80 науково-методичних робіт. У тому числі, 5 підручників з грифом МОН.

Дисертація була захищена у 1979р. по спеціальності «Системи та засоби передачі даних по каналам зв’язку », ОЕЗІ ім. О. С. Попова.

mcc-foto03 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto03

к.т.н., доцент Ткаченко Віктор Георгійович(23.12.1953 р.)

Закінчив Одеський політехнічний інститут  у 1976 р.

Займав посади в ОНАЗ – старшого наукового співробітника, доцента кафедри ОТ а МП та на теперішній час займає посаду доцента кафедри  Метрології, стандартизації та сертифікації.

Направлення наукової діяльності – Мережі зв’язку, кодування інформації з коригуванням помилок передачі, передача медичної телеметрії, IP-телефонія, системне та прикладне програмування, монотонні бульові функції.

Наукові труди:

Усього має 75 публікацій. (З них 1 монографія, 8 авторських свідоцтв СРСР та 30 статей.) З 2010 по 2015 р.р. (період 5 років)  має 38 публікацій. (З них 1 монографія, 20 статей, 12 тез конференцій та 5 звітів з НДР, керівництво  якими здійснював Ткаченко В.Г.)

Опублікував 3 збірника методичних вказівок до лабораторних робіт.

Дисертація була захищена у 1989р. по спеціальності «Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування» в Одеському політехнічному інституті. У 2012 році закінчив докторантуру ОНАЗ ім. О.С. Попова.

mcc-foto04 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto04

к.т.н., доцент Селіванов Петро Петрович(28.05.1941р.)

У 1970 р. закінчив Одеський політехнічний інститут, за фахом «електроакустика і ультразвукова техніка».

Кандидатська дисертація «Дослідження структурних особливостей гідроакустичного розсіювання на пружних тілах» виконана в Одеському відділенні гідроакустики морського гідрофізичного інституту АН УРСР, захист відбувся в 1984г.

Основний напрям науковій діяльності: застосування статистичних методів при вимірюваннях, обробці і технічній діагностиці, вдосконалення методик навчання на етапі трансформації вищої школи.

Читає лекційний курси по метрології, стандартизації і сертифікації, вимірювання в системах зв’язку.

Є 2 авторських свідоцтва на винаходи – засоби гідроакустичних вимірювань. Автор більше 80 опублікованих наукових робот, зокрема 25 науково-методичного характеру.

Член асоціації інженерів-електриків України.

mcc-foto05 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto05

к.т.н., доцент Трінтіна Наталя Альбертівна(31.01.1971 р.)

Закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова у 1993 р.

Направлення наукової діяльності – Мережі зв’язку.

Наукові труди:

9 штук статей у фахових виданнях;

Тези доповідей 3 штуки

Методичних посібників 6 штук

Підручник 1.

Дисертаційна робота була захищена у 1998 році за спеціальністю “Теорія телекомунікацій” .

mcc-foto06 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto06

к.т.н., доцент Лещенко Олег Іванович(29.03.1964 р.) – сумісник.

Підполковник запасу з 30.08.2006г., пенсіонер по вислузі років, ветеран ВСУ

Дисертація захищена в Одеському політехнічному університеті 2007 р.,

Напрями науковій діяльності

 1. Інформаційно-вимірювальні системи, Системні вимірювальні прилади.

Має:

– 9 Патентів України;

– три дипломи – тричі переможців (колектив авторів) Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» за 2009, 2010, і 2011 рік.

Публікації: Загальна кількість праць (включаючи виступи на конференціях, Патенти України  і 5 навчально-методичних робіт) – 42.

mcc-foto07 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto07

к.т.н.,  Солодка Валентина Іванівна(24.12.1986р.)

Закінчила Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова у 2009 р.

Захистила кандидатську роботу «Розвиток полігонально-сіткових методів у телевізійних системах» ОНАЗ ім. О.С. Попова  у  2015р.

Основний напрям наукової діяльності: дослідження  полігонально-сіткових методів у об’ємному телебаченні.

Читає лекційні курси по стандартизації, сертифікації та ліцензуванні, а також по метрології і вимірюванні.

Автор має більш 30 опублікованих наукових робіт, у тому числі 5 науково-дослідницького характеру.

mcc-foto08 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto08

ст. викладач Козаченко Людмила Олександрівна(13.04.1947 р.) – сумісник.

Закінчила Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О.С. Попова

Займає посаду в ОНАЗ старшого викладача по сумісництву кафедри  Метрології, стандартизації та сертифікації.

Постійне місце роботи КЗІ ОНАЗ, викладач циклової комісії.

Направлення наукової діяльності – Вимірювання в нанотехнологіях.

Наукові праці.

Має науково-методичних робіт більш – 30. Є співавтором посібників та підручників:

 1. «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якості в системах зв’язку » Одеса: «ВМВ», 2009 р.
 2. «Вимірювання в системах зв’язку» Підручник, кн.1 Загальні радіовимірювання. Одеса: «ВМВ», 2009 р.
 3. «Вимірювання в системах зв’язку» Підручник, кн..2 Спеціальні радіовимірювання. (автори Л. В. Коломиєць, М. Т. Козаченко та інші) 2011г.
 4. Вимірювання в системах зв’язку. Книга 3. Нановимірювання: Підручник / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, Л.О. Козаченко та інші – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2013
 5. Метрологія у галузі зв’язку. Книга ІV. Вимірювання в нанотехнологіях. (Монографія) / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, Л.О. Козаченко, Ю.В. Жмурко, С.В. Кудряшов, О.В. Грабовський

mcc-foto09 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto09

ст. викладач Чорний Юрій Павлович(01.01.1955 р.)

Закінчив Київське ВВІУЗв 1978 р. В ОНАЗ ім. О.С. Попова з 1992 р. Займав посади в ОНАЗ – викладача, ст. викладача кафедри ВП. Виконував обов’язки: відповідального за практику, відповідального за навчально-методичне забезпечення студентів факультету ТКС, співробітника ННІ Д та ЗН, на теперішній час займає посаду ст. викладача кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації.

Приймає участь у ініціативній науково-дослідній роботі – «Розробка методів дослідження монотонних бульових функцій 5- рангу».

Учбові посібники, конспекти:

 1. Конспект лекцій, 2004.
 2. Методичних посібників до лабораторних робіт – у кількості 3 штук.
 3. Створення програм мовою PL/SQL. – у кількості 4 штук.

В період 2015-2016 навчального року заплановано викладання наступних навчальних дисциплін: «Програмне забезпечення інформаційних та сервісних служб зв’язку», «Операційні системи», «Програмування Інтернет», «Сенсорні мережі в телемедицині».

mcc-foto10 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto10

викладач Жмурко Юрій Володимирович(22.06.1986 р.) – завідуючий лабораторією кафедри МСС.

Закінчив Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова у 2007 р.

2007 – 2008 рр. старший лаборант кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації.

З 2008 р. по даний час  займає посаду завідуючого лабораторією кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації.

Наукові праці:

– Тези доповіді на 64 НТК професорсько-викладацького складу. 1-4 грудня 2009 р. ОНАЗ ім. О.С. Попова «Оценка неопределенности измерения группового время прохождения сигналов».

– Тези доповіді на 1ій науково-практичній конференції ОДАТРЯ «Нанотехнологія в телекомунікаціях».

– Стаття «Оцінка якості вимірювань інфосигналів у телеметрії» у збірнику  / Козаченко М.Т.,  Жмурко Ю.В.,  Наукові праці  ОНАЗ ім.  О.С.  Попова, 2015р., №2 с 127 – 131

– Тези доповіді «Оценивание неопределенности измерений при калибровке средств измерительной техники». Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах: матеріали XIV міжнародної науково-технічної конференції (5-10 червня 2015р., м. Одеса); ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса-Хмельницький: ХНУ, 2015р. – 267 с. / Козаченко М.Т.,  Жмурко Ю.В.

– Тези доповіді «Професійна компетентність працівників підприємства» – Жмурко Ю.В., ОНАЗ ім. О.С. Попова

Є співавтором підручника та монографії:

– Вимірювання в системах зв’язку. Книга 3. Нановимірювання: Підручник / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, Л.О. Козаченко та інші – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2013

– Метрологія у галузі зв’язку. Книга ІV. Вимірювання в нанотехнологіях. (Монографія) / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, Л.О. Козаченко, Ю.В. Жмурко, С.В. Кудряшов, О.В. Грабовський

mcc-foto11 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto11

викладач Оляш Галина Іванівна( 20.04.1984 р.) – сумісник з ОДАТРЯ.

Закінчила Одеську національну академію зв’язку ім. О.С.Попова у 2009 р.

Направлення наукової діяльності – Стандартизації, сертифікації та забезпечення якості.

Наукові праці: тези 4 доповідей за темами:

 1. «Стандартизація та інноваційні процеси у вищій освіті»;
 2. «Технології навчання та діагностики “залишкових знань” студентів ВНЗ»;
 3. «Роль і місце стандартизації в системі державної політики технічного регулювання»;
 4. «Сучасні проблеми контролю якості українських підприємств».

mcc-foto12 [object object] Професорсько-викладацький склад кафедри МСС на 2015-2016 р. mcc foto12

викладач Чабановська Валентина Володимирівна(23.09.1989 р.) – ст. лаборант кафедри МСС.

Закінчила Одеську національну академію зв’язку ім. О.С. Попова у 2011 р.

2011 – 2012 рр. методист кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації.

З вересня 2012р. по теперішній час займає посаду старшого лаборанта кафедри Метрології, стандартизації та сертифікації.

Приймає активну участь у написанні методичних вказівок:

– Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуального завдання «Дослідження шляхів підвищення якості вимірювань засобами вимірювальної техніки» за дисципліною «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якості» за напрямом вищої освіти 6.05903 – Телекомунікації, 0907 – Радіотехніка, 0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок, 0502 – Автоматика та управління. / Козаченко М.Т., Козаченко Л.О., Пастухова В.В. – Одеса: ОНАЗ, 2014.

– «Метрологічний аналіз технологічних вимірювань та системних приладів. Методичні вказівки до індивідуальних робіт» за дисципліною «Метрологія, технологічні вимірювання та прилади» / Лещенко О.І., Оляш Г.И., Жмурко Ю.В., Чабановська В.В. – Одеса, ОНАЗ, 2016.