«Метрологія, стандартизація, сертифікація управління якістю» – нормативна дисципліна. Мета і завдання дисципліни – закласти професійні навики і уміння в галузі сучасних вимірювальних технологій і метрологічного забезпечення , національної системи стандартизації, впровадження міжнародних стандартів, визначення і сертифікації якості продукції і послуг зв’язку, навчити методам стандартизації і МО  спеціальних вимірювань в мережах і системах зв’язку, інтеграції телекомунікаційних і вимірювальних технологій, акредитації випробувальних центрів і лабораторій. Об’єм викладу дисципліни МССУЯ складає 144 годин. Форма контролю – іспит.

«Стандартизація і сертифікація» – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів по напрямах “Економіка підприємства, і “Менеджмент ”. Мета і завдання дисципліни – задовольнити потреби майбутніх фахівців економіки і менеджменту систематизованими знаннями  теоретичних і методичних питань стандартизації, структури державної системи стандартизації, її основні принципи і правила діяльності міжнародних і регіональних організацій по стандартизації, загальних принципів проведення робіт по сертифікації, вітчизняній і міжнародній практиці проведення робіт по сертифікації продукції (послуг) і систем якості. Об’єм викладу дисципліни  складає для менеджменту 104часа, і для економістів 72 години. Форма контролю – залік.

«Радіовимірювання» – вибіркова дисципліна і є професійно – орієнтованою дисципліною, яка має на меті надати фундаментальні знання з теорії вимірювань, методів і способів їх проведення, знання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і їх метрологічне забезпечення  і уміння проводити  вимірювання із заданою точністю,       забезпечуючи тим самим високу надійність і ефективність роботи  в галузі “Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв’язок ”. Об’єм викладу дисципліни  складає 108 години. Форма контролю залік.

«Радіовимірювальні прилади і системи» – нормативна дисципліна підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів з напряму  “Радіотехніка”. Мета і завдання дисципліни – вивчення основних методів вимірювання  і принципів побудови засобів електрорадіовимірів, методів вимірювання на надвисоких частотах, методів нормування метрологічних характеристик електрорадіовимірювальних пристроїв, джерел і складових погрішності. Об’єм викладу дисципліни  складає 108 години. Форма контролю залік.

«Вимірювання в системах зв’язку» – нормативна дисципліна. Мета і завдання дисципліни – вивчення з теорії вимірювань, методів і способів їх проведення, знання засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) і їх метрологічне забезпечення і уміння проводити вимірювання із заданою точністю, забезпечуючи тим самим високу надійність і ефективність роботи телекомунікаційних систем і інформаційних мереж. Об’єм викладу дисципліни  складає 90 годин. Форма контролю залік.