Організаційна робота виконується у вигляді: проведення роботи з професійної орієнтації молоді при вступі до ВНЗ, а також на підготовчі відділення. Участь у рекламній діяльності приймальної комісії (агітація у школах, організація Днів відкритих дверей) – відповідальні:  зав. лаб. Жмурко Ю.В. та доц. Селіванов П.П; за організацію та проведення окремих масових заходів для ННІ ДтЗН – ст. викладач  Чорний Ю.П.; та надання методичної допомоги  КЗІ ОНАЗ та ОДАТРЯ – зав. каф. МСС Коломієць Л.В. та заст. зав. каф. Козаченко М.Т.

Виховна робота кафедри здійснюється у вигляді чергування в гуртожитках, де проживають студенти. Основною метою є надання допомоги в адаптації студентів та рекомендацій до організації навчання і відпочинку, самоврядування в студентських групах і в гуртожитку, співробітництва з центром гуманітарної підготовки.