Викладачі кафедри регулярно удосконалюють навчально-методичну документацію учбових дисциплін. Це учбові програми, відповідні кредитово-модульній системі організації учбового процесу, методичне керівництво для виконання лабораторних робіт, методична допомога для практичних робіт і індивідуальних завдань.

За останніх 10 років викладачами кафедри написані і видані монографії та підручники:

 1. Метрологія у галузі зв’язку . Частина 1. Метрологія, стандартизація, менеджмент якості та оцінка відповідності. Монографія. / Л. В. Коломієць, М. Т. Козаченко та інші – Одеса: ВМВ, 2006 р.
 2. Метрологія у галузі зв’язку. Частина 2.  Електрорадіовимірювання.  Монографія /  Л. В. Коломієць, М. Т. Козаченко та інші – Одеса: ВМВ, 2007 р.
 3. Метрологія у галузі зв’язку. Книга 4. Вимірювання в нанотехнологіях: Монографія. / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, Л.О. Козаченко, Ю.В. Жмурко, С.В. Кудряшов – Одеса: ВМВ, 2012
 4. Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю в системах зв’язку. Підручник / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, М.Б. Налісний, В.Л. Серебрін, Л.О. Козаченко, О.В. Грабовський, Л.О. Лебединська. – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2009.
 5. «Вимірювання в системах зв’язку» Підручник, кн.1 Загальні електрорадіовимірювання. / Л. В. Коломієц, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, М.Б. Налісний, Л.О. Козаченко, О.В. Грабовський – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2009р.
 6. «Вимірювання в системах зв’язку» Підручник, кн.2 Спеціальні електрорадіовимірювання. / Л. В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М. Т. Козаченко, О.В. Бондаренко, Л.О. Козаченко, В.Л. Серебрін, О.В. Грабовський, М.Б. Налісний – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2011г.
 7. Вимірювання в системах зв’язку. Книга 3. Нановимірювання: Підручник / Л.В. Коломієць, П.П. Воробієнко, М.Т. Козаченко, Л.О. Козаченко, О.В. Грабовський, Ю.В. Жмурко, С.В. Кудряшов – Одеса: ТОВ «ВМВ», 2013.

А також методичні матеріали:

 1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: «Дослідження похибки засобів вимірювальної техніки» і «Дослідження похибки результатів вимірювання фізичної величини» та індивідуального завдання «Оцінка результату вимірювання і його похибки за НМХ ЗВТ» з дисципліни «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якістю». Одеса 2007 р. Автори: Козаченко Л.О., Козаченко М.Т. ( на українській та російській мовах).
 2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт «Вимірювання параметрів напруги інформаційних сигналів та оцінка їхньої похибки» і «Метрологічне забезпечення засобів вимірювальної техніки вимірювання напруги інформаційних сигналів» та індивідуального завдання «Розрахунок параметрів напруги інформаційних сигналів» з дисципліни «Вимірювання у системах зв’язку». Одеса 2007 р. Автори: Козаченко М.Т., Вольська Т.С. Богун В.Д., Серебрін В.Л. ( на українській та російській мовах).
 3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт: «Вимірювання параметрів електричних сигналів за допомогою осцилографа» і «Калібрування універсальних осцилографів» та індивідуального завдання «Метрологічне забезпечення дослідження процесів і вимірювання їхніх параметрів» з дисципліни «Вимірювання у системах зв’язку ». Одеса, 2009р. Автори:  Богун В.Д.,  Козаченко М.Т.,  Козаченко Л.О., Вольська Т.С., Серебрін В.Л.  ( на українській та російській мовах).
 4. Методичне керівництво для виконання практичних і лабораторних занять «Вимірювання частоти і часових інтервалів інформаційних сигналів». Метрологічне забезпечення засобів вимірювання. Одеса, 2012 р. Автори: Козаченко М.Т., Жмурко Ю.В., Козаченко Л.О., Зіангірова Л.Т., Богун В.Д., Серебрін В.Л.
 5. Методичні вказівки до лабораторних робіт №3, 4, 5 «Створення програмного забезпечення мовою програмування  PL/SQL» з дисципліни «Програмне забезпечення  інформаційних  та сервісних служб зв’язку » для студентів ННІ ІКПІ /Чорний Ю.П., – Одеса: ОНАЗ, 2015 р.
 6. Методическое пособие для практических занятий и выполнения комплексного задания по дисциплине «Основы схематехники» / Е.М. Воробьева, И.П. Панфилов, Н.А. Тринтина, Л.А. Алешина – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2015
 7. Practice course “ The bases of electronics” for module education / Panfilov I.P., Vorobyova O.M., Trintina N.A., – Odessa: O.S. Popov ONAT, 2015.
 8. Методичні вказівки до лабораторної роботи та індивідуального завдання  «Оцінка невизначеності результатів вимірювань фізичних величин.  Прямі та непрямі вимірювання напруги  інформаційних  сигналів » / Козаченко М.Т.,  Зіангірова Л.Т.,  Солодка В.І.,  Жмурко Ю.В.– Одеса: ОНАЗ, 2011.
 9. Методичні вказівки до лабораторних робіт по дисципліні «Метрологія та вимірювання» для студентів напряму підготовки – 170101 Безпека інформаційно-комутаційних систем / Козаченко М.Т., Козаченко Л.О., Солодка В.І. – Одеса: ОНАЗ, 2015.
 10. Методичні вказівки до лабораторних робіт та індивідуального завдання «Дослідження шляхів підвищення якості вимірювань засобами вимірювальної техніки» за дисципліною «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якості» за напрямом вищої освіти 6.05903 – Телекомунікації, 0907 – Радіотехніка, 0509 – Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок, 0502 – Автоматика та управління. / Козаченко М.Т., Козаченко Л.О., Пастухова В.В. – Одеса: ОНАЗ, 2014.