Розвиток науки та отримання нових науково-технічних результатів – це основа всебічного розвитку суспільства та людства в цілому. Саме тому одним із пріоритетних напрямків розвитку кафедри технічної електродинаміки та систем радіозв’язку є науково-дослідницька діяльність. 

На кафедрі ведуться наукові дослідження в області антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, гідроакустичних системи зв’язку. Головними науковими діячами кафедри є професор Цалієв Т.А. та професор Сукачов Е.О.

За останнє десятиліття на кафедрі захищено сім кандидатських дисертацій, з яких чотири за спеціальністю 05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки та три за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій.

На кафедрі ведуться наукові дослідження в області антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, гідроакустичних системи зв’язку. У вказаних областях на кафедрі готуються до захисту дипломні та магістерські роботи, кандидатські та докторська дисертації.

Співробітники кафедри постійно презентують доповіді по результатах своїх досліджень на вітчизняних та зарубіжних науково-технічних конференціях, а також публікують наукові статті у відкритих наукових виданнях України та закордону.