Виховна робота на кафедрі проводиться за двома напрямами.
Під час аудиторної роботи з безпосереднім спілкуванням викладачів зі студентами. Їх навчають логіці мислення, технічної і побутової термінології, вмінню будувати логічно обґрунтовані висновки, критично оцінювати свої знання й уміння.
У процесі кураторської роботи основним напрямом є формування духовного світогляду людини. При цьому: – здійснюються регулярні бесіди з виховання національної гордості, патріотизму, естетичного та морального почуття (спеціально на кураторських годинах);
– відвідуються лекції з бізнес-етикету, культури спілкування, культури сучасності (при співробітництві з Центром гуманітарної освіти та розвитку та відділом Соціально-психологічної та виховної роботи);
– активну участь студенти беруть у художній самодіяльності.