Під керівництвом Захарченка М.В. виконано дванадцять науково-дослідних робіт в рамках комплексної теми Міністерства зв’язку СРСР. Результати цих досліджень упроваджено заводами “Промзв’язок” (м. Одеса), “Контакт” (м. Саратов), НВО “Алмаз” (м. Калуга), радіоапаратури (м. Черкаси) та іншими спеціальними підприємствами. Вони знайшли відображення більше ніж в 300 наукових працях автора, що захищені 22 авторськими свідоцтвами.

Його наукова школа нараховує 10 докторів та 50 кандидатів наук, які працюють в різних країнах світу.

Кафедра традиційно зберігає першість у багатьох напрямах наукової діяльності. Саме ця кафедра вперше в інституті освоїла мікросхемотехніку (мікросхеми малого та середнього ступенів інтеграції); техніку та програмування мікропроцесорних систем; систему програм (48 шт.) для виконання розрахунків з практичних, курсових та дипломних проектів на ПК (1985 р.). На кафедрі було розроблено та використано методику і програмне забезпечення макетування (емуляції) лабораторних робіт шляхом імітації діючих вузлів апаратури зв’язку на ПК. Результатом виконаних науково-дослідницьких робіт стало 56 авторських свідоцтв на винаходи та впровадження результатів у виробництво. Найвизначнішими з них стали: рекомендації щодо нормування параметрів стандартних каналів тональної частоти, які лягли в основу двох вкладів СРСР в документи МККТ-Т; алгоритми систем і пристроїв передачі даних „Сбор МН“ втілені в апаратуру тарифікації місцевих телефонних розмов, яка випускається серійно; перша в країні автоматизована система збирання гідрометеорологічної інформації; багаточастотний детектор сигналів; аналізатор спотворень сигналів. Під керівництвом Захарченка М.В. було розроблено теорію й опрацьовано алгоритмічно нову систему таймерного кодування, що дозволяє підвищити використання існуючих каналів зв’язку більш ніж у двічі.

Однією зі складових процесу навчання є кваліфіковані педагогічні кадри. За останні 35 років на кафедрі було підготовлено 50 докторів і кандидатів технічних наук. За останні десять років на кафедрі щорічно захищається 4-5 кандидатів технічних наук та докторів.