Завжди приділялась особлива увага питанням навчання – методиці та практиці, способам доведення інформації до студентів. Будь-які нововведення у системах зв’язку, а вони відбуваються кожні 5-8 років, вимагають розробки відповідного дидактичного матеріалу у вигляді навчальних посібників, методичних вказівок і підручників. Тому за останні 30 років на кафедрі було підготовлено понад 300 найменувань методичних та навчальних посібників, у тому числі підручники:

1) “Передача дискретных сообщений“ (1990);

2) “Основы передачи дискретных сообщений“ (1990);

3) “Применение микропроцессоров и ПЭВМ в сетях и устройствах связи“ (1993);

4) “Автоматизація проектування пристроїв, систем та мереж зв’язку“ (1996); “Системы электросвязи“ 2 тома (1998);

5) “Сети и системы телекоммуникаций“ (2000);

6) “Основи теорії систем зв’язку“ (2001);

7) Эффективные системы передачи информации (2007);

8) Теоретические основы оптимизации узлов и сетей связи (2007);

9) Повышение эффективности блокового кодирования при работе по нестационарным каналам связи (2009);

10) Системи передавання даних: – Т.1: Завадостійке кодування: підручник [для студентів вищих технічних навчальних закладів] (2009);

11) Системи передавання даних: навчальний  посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Телекомунікації», «Мережі та системи поштового зв’язку», «Радіотехніка» – Т.2. Поелементне та циклове фазування у системах з блоковим кодуванням (2010);

12) Програми та методики державної експертизи інформаційної захищеності телекомунікацій (2013);

13) Системи передавання даних: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямами «Телекомунікації», «Мережі та системи поштового зв’язку», «Радіотехніка» – Т.1. Ефективність блокового кодування (2014);

14) Мультисервісні мобільні платформи (2014).