Відповідальний за наукову роботу кафедри – проф.,д.т.н. Коломієц K.В.

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри ведеться по проблемах удосконалення навчання, а також метрологічній і сертифікаційній діяльності у галузі телекомунікацій, а так само розвиток нанотехнології в телекомунікаціях.

У період з 2003 по 2005 навчальних років на кафедрі проводилася научно- дослідницька робота по проблемах навчання на тему «Розробка електронної версії навчально-методичних посібників з дисциплін, що читаються кафедрою МСС для дистанційного навчання”. В рамках цієї держбюджетної НДР були підготовлені конспекти лекцій з наступних розділів: основні положення стандартизації і сертифікації; вимірювання періодичних процесів, електронні вольтметри; вимірювання рівня  загасання в каналах зв’язку; автоматичні вимірювання комплексних опорів; метрологічне забезпечення досліджень і вимірювання параметрів процесів за допомогою осцилографа; метрологічне забезпечення вимірювань частотно-тимчасових параметрів сигналів; основні положення акредитації в області зв’язку.

З 2006 року по 2008 роки кафедра проводила научно- дослідницька робота по «Удосконалення метрологічної і сертифікаційної діяльності у сфері телекомунікацій», результатами якої є статті і доповіді на професорсько-викладацьких конференціях ОНАС.

З 2009 року по  теперішній час проводиться науково-дослідна робота на тему «Нанотехнології в телекомунникациях», результатами якої є статті і доповіді на професорсько-викладацьких конференціях ОНАС і видається підручник по цій темі. Цей розвиток знаходиться на початковій стадії розвитку, але вже використовуються при виготовленні міні-сенсорних приладів на основі нанокластерів (невеликі групи атомів і малекул).

Студентська науково-дослідна робота на кафедрі здійснюється як у вигляді індивідуальної роботи із студентами в процесі учбової роботи, а так і у вигляді роботи кружків (секцій). Результатом цієї роботи є розробка віртуальних лабораторних робіт по дисциплінах, які читають викладачі кафедри, щорічна участь студентів в студентських науково-технічних конференціях. Викладачі кафедри ведуть наукову роботу із студентами всіх курсів, починаючи з першого, що дає можливість інтенсивно привертати студентів до наукової діяльності кафедри, активізувати творчу роботу студентів.

Для подальшого вдосконалення підготовки фахівців з метрології і стандартизації в рамках процесу і переходу Болонського на кредитово-модульну систему кафедра підготувала до видання нове методичне забезпечення для лабораторних і практичних занять з дисциплін «Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю», «Стандартизації, сертифікації і ліцензування».

На кафедрі з 2006 року по 2011 роки було видано такі книги:

1.  Метрологія у галузі зв’язку . Кн.1 «Метрологія, стандартизація, менеджмент якості та оцінка відповідності» Одеса: «СтандартЪ», 2006 р.

2. Метрологія у галузі зв’язку . Кн.2 «Загальні електрорадіовимірювання» Одеса: «СтандартЪ», 2007 р.

3. «Метрологія, стандартизація, сертифікація та управління якості в системах зв’язку » Одеса: «ВМВ», 2009 р.

4. «Вимірювання в системах зв’язку» Підручник, кн..1 Загальні радіовимірювання. Одеса: «ВМВ», 2009 р.

5. «Вимірювання в системах зв’язку» Підручник, кн..2 Спеціальні радіовимірювання. Одеса: «ВМВ», 2011 р.