Кафедра організаційно входить до складу ННІ радіо, телебачення та інформаційної безпеки.

У 1960 р. в Одеському електротехнічному інституті зв’язку (ОЕІЗ) було створено кафедру вимірювань у техніці зв’язку, і її першим завідувачем став доцент Пишкин І.П., ректор ОЕІЗ . Надалі в різні роки кафедрою керували: Шерепа В.Ф.; Іваніцький А.М.; Козаченко М.Т.; Куріцин Е.М.; Байдан І.О.

З появою у 70-х роках молодих доцентів Гаврилюка М.С., Серебріна В.Л., Козаченка М.Т. активізувалася робота по методичному забезпеченню дисциплін – «Вимірювання у техніці зв’язку», «Спеціальні вимірювання», «Основи наукових досліджень». Паралельно йшло становлення не лише педагогічного, але й наукового потенціалу кафедри. У різний час на кафедрі виконувалося науково-дослідні роботи, основним напрямком яких було удосконалення засобів вимірювальної техніки. Дослідження виконувалися за замовленням провідних науково-дослідних інститутів СРСР – Ленінградського науково-дослідного інституту радіоприйому і електроакустики, Київського науково-дослідного інституту зв’язку, Одеського відділення ЦНДІЗ, заводу «Арсенал» та інших. Основні з них – «Дослідження і розробка функціональних вузлів вимірника нелінійних спотворень»; «Дослідження методів і розробка апаратури кодування і декодування сигналів систем запису і відтворення звуку». «Дослідження методів і розробка апаратури завадостійкого кодування-декодування сигналів при високоякісному оптичному звукозаписі» тощо. У різний час науковими розробками керували Пишкин І.П., Чеботарев А.В., Шерепа В.Ф., Серебрін В.Л., Ланько А.Л., Некрасов В.С., Никітенко Л.Т., Іваніцький А.М.

У 2002 р. кафедру було реорганізовано у сумісну з Одеською державною академією технічного регулювання і якістю (ОДАТРЯ) і перейменовано в кафедру метрології, стандартизації і сертифікації, завідуючим якої був призначений доцент Гонтаренко Г.М. Потім кафедру очолював к.т.н., проф. Козаченко М.Т., випускник 1969 р. Одеського електротехнічного інституту зв’язку за фахом радіозв’язок і радіомовлення.

З жовтня 2004 р. і до тепер кафедрою керує професор, доктор технічних наук, академік Міжнародної Академії Стандартизації, Інженерної Академії України, заслужений працівник сфери послуг України, член Правління Асоціації «Укрінтерстандарт» Коломієць Леонід Володимирович, його заступник – професор Козаченко Михайло Терентійович.