Виховна робота кафедрою проводиться відповідно з планами навчально-виховного процесу Академії. Основна виховна робота кафедри ведеться за напрямом виховання студента, як особистості та патріотичної людини.

Виховна робота провидиться для:

• формування товариських відносин в групі;

• виховання взаємодопомоги в організації навчання та відпочинку;

• установлення зв’язку з батьками студентів з метою їх інформування про навчання дітей;

• контролю за навчальним процесом та успіхами студентів;

• надбання студентами соціального навику самостійного життя.

Крім культурно-масових заходів, що проводяться за планом центру гуманітарної освіти та розвитку, екскурсій, відвідування музеїв і історичних місць, гуртожитків, головна увага кафедри приділяється навчально-виховній роботі, заохоченню до дослідницької, наукової роботи. Перед кожним студентом стоїть задача – не тільки засвоїти програму, але й навчитися думати і оволодіти фундаментальними знаннями.

Тому часто групові та індивідуальні бесіди про навчання, самостійну роботу, обговорення результатів успішності, професії, проводяться як в Академії, так і в гуртожитках.