Співробітники кафедри керують роботою бакалаврів, магістрів,  аспірантів та докторантів. На кафедрі проводились і проводяться наукові дослідження по вивченню впливу зовнішніх факторів, таких як температура, тиск, гази,  магнітне поле, світло, радіація на характеристики та властивості напівпровідникових пристроїв, таких як діоди, транзистори тиристори, розробка нових принципів і концепцій напівпровідникових приладів для електронної техніки, дослідження елементів волоконно-оптичних ліній зв’язку, таких як світловипромінюючих діодів, напівпровідникових лазерів, оптичних модуляторів, оптичного волокна та фото приймальних пристроїв – фотодіодів, забезпечення надійності радіоелектронної апаратури.

[object object] Науково-дослідницька робота ftRUWfII6tsНайбільшу кількість робіт виконано по напівпровідниковим сенсорам [1–8]– елементам, струм через які є чутливим до температури, тиску, світла, газів, магнітного поля, та радіації. В сучасних автоматизованих системах, “мозком” яких є ЕОМ, сенсори виконують “органи відчуття”, які реагують на відповідні зовнішні дії.

Напівпровідникові сенсори дозволили створити прилад для діагностики стану організму людини, тобто вимірювати температуру, тиск, ритм роботи серця, причому мікромініатюрні розміри сенсорів дозволяють розмістити всі прилади в корпусі ручних електронних годинників з видачею інформації на їх табло. До цього класу можна віднести прилади для аналізу вмісту різноманітних газів в атмосфері. Такі прилади незамінні при аналізі екологічного стану навколишнього середовища. За їх допомогою можна, наприклад, виміряти вміст газу, вміст парів в видихуваному повітрі та ін.

[object object] Науково-дослідницька робота  D0 9A D0 BE D0 BF D0 B8 D1 8F 20ftRUWfII6ts

Конструкції сенсорів всіх типів захищено понад 100 авторськими свідоцтвами на винаходи та патентами, за що проф. Вікуліну І.М. присвоєно почесне звання “Заслужений винахідник України” (1992р.)

Цікавим практичним застосуванням магніточутливих сенсорів є магнітокеровані перемикачі [8]. Звичайний перемикач складається з двох металевих електродів, що замикаються при натисканні клавіші. Магнітокеровані перемикачі містять напівпровідниковий елемент, що не пропускає струм при відсутності зовнішнього магнітного поля. При натисканні клавіші, вміщений в ній постійний мікромагніт наближається до елемента та магнітне поле перемикає елемент в провідний стан. Такий перемикач не містить механічних контактів, не іскрить, не зношується, вибухобезпечний і т.д., але саме головне, він при одному натисканні клавіші видає тільки один імпульс струму (відсутній ефект “дрижання” контакту), що звичайно важливе для надійної роботи клавіатури ЕОМ. На основі магнітокерованих перемикачів випускається також безконтактні системи запалення двигунів автомобілів, безколекторні двигуни постійного струму і т.д., як більш надійні (відсутні сковзкі контакти ), але і більш економічні. Цей цикл робіт удостоєний Державної премії СРСР в області науки та техніки за 1988р.

Разом з Херсонським ВО “Дніпро” розроблена серія напівпровідникових варікапів (діод зі змінною ємністю), які використовуються в будь-якому телевізорі для автопідстройки частоти (премія Ради Міністрів за 1990р.).

Останнім часом кафедра спеціалізується в області фізики волоконно-оптичних ліній зв’язку (ВОЛЗ) [7, 8], головними елементами яких є: випромінювач світла, модулятор світла, [object object] Науково-дослідницька робота YSMdGoxsqAQволоконно-оптичний кабель, фотоприймач. Звичайно використовувані як джерела світла напівпровідникові світлодіоди випромінюють у вузькій смузі довжин хвиль, яка постійна для даного світлодіода. На кафедрі створені світлодіоди з довжиною хвилі, що перестроюється зовнішнім полем, яка дозволяє покращити узгодження елементів ВОЛЗ. Розроблені напівпровідникові модулятори інтенсивності світлового променя на основі p-n-переходів, переважністю яких є низька робоча напруга і велика глибина модуляції (автори: проф. Ірха В.І., проф. Курмашов Ш.Д. та інш.). Великий цикл робіт присвячений розробці світлових сенсорів-фотоприймачів з підвищеною чутливістю та меншим рівнем власних шумів, що дозволяє збільшити дальність оптичного зв’язку без проміжних підсилювачів оптичного сигналу. Принцип дії таких фотоприймачів з внутрішнім підсилювачем струму викладені в монографіях [4,5]. Як перспективний матеріал для створення джерел і приймачів випромінювання (в тому числі і радіації) досліджено напівпровідникові синтетичні алмази, прилади з яких працюють при температурі до 5000оС.

В 2015-2016 роках викладачами кафедри: Вікулін І.М., Горбачов В.Е., Марколенко П.Ю., Криськів С.К. виконано держбюджетну науково дослідницьку роботу за замовленням МОН “Вплив радіації на характеристики напівпровідникових сенсорів” за результатами якої було опубліковано монографія [8], 10 праць в національних та іноземних виданнях та отримано 5 патентів України на винахід.

Результати цих робіт узагальнені в 44 наукових монографіях викладачів кафедри, основні з яких:

1. Физика полупроводниковых приборов. И.М.Викулин, В.ИСтафеев. –М., Радио и связь, 1990, 270с.

2. Гальваномагнитные приборы. И.М.Викулин, В.И Стафеев. –М., Радио и связь,1983, 105с.

3. Датчики. И.М. Викулин, Ш.Д Курмашев. и др. –Киев: «Брама- Украина», 2008. 1072с.

4. Полупроводниковые фотоприемники. Вікулін І.М., Курмашев Ш.Д. –М., Радио и связь,1984, 105с.

5. Фотоприемники с инжекционным усилением. Вікулін І.М., Курмашев Ш.Д. –М., Радио и связь,1989, 105с.

6. Розвиток фізико-технологічних основ елементів і систем оптоелектроніки. Вікулін І.М., Воробієнко П.П., Курмашев Ш.Д. – Киев: Логос, 2009, 239с.

7. Розробка високоефективних мікро-, нанотехнологій оптоелектроніки і комунікаційних систем наїх основі. Вікулін І.М., Воробієнко П.П., Курмашев Ш.Д. – Киев: Логос, 2009, 301с.

8. Магниточувствительные полупроводниковые сенсоры. Вікулін І.М., Викулина Л.Ф., Горбачев В.Э. – Одесса: Изд. Центр ОНАС, 2016, 143с.