Методична робота:

Кафедра проводить навчання за курсами «Фізика» та «Фізика оптичного зв’язку», які надають можливість студентам засвоїти основи фізичних процесів, яки протікають в системах зв’язку. Багато часу на кафедрі приділяється питанням оновлення методичних посібників та літератури для студентів, оновленню лабораторного облажнання. В минулому році створено лабораторію по оптиці та оптичному зв’язку на базі нового напівпровідникового обладнання.

Навчальна література:

Лекційний курс «Фізика»

1. Викулин И.М., В. Э. Горбачев. Физика. Модуль 1,2. Часть 1. Электрофизика. Учебное пособие Для иностранных студентов и студентов заочного обучения по направлению «Телекоммуникации». Одесса: ОНАС, 2007.

2. Викулин И.М., Горбачёв В.Э. “Электрофизика-II“. Модуль 3,4. Часть 1. Конспект лекций для самостоятельной работы студентов по курсу физики:. -Одесса: ОНАС, 2011.

3. Викулин И.М., Коробицын Б.В., Криськив С.К. «Физика электрорадиоматериалов». Учебное пособие с грифом МОН. Киев: «Кафедра», 2012. С.376.

Посібники для самостійної роботи

4. Горбачов В.Е., Ірха В. І.,  Назаренко О. А..  Фізика. Модуль  1. Частина 2.  Електрика. Методичні вказівки для самостійної роботи та комплексне завдання. Одеса: ОНАЗ, 2006.

5. Горбачов В.Е., Ірха В. І.,  Назаренко О. А.. Фізика. Модуль  1. Частина 2.  Магнетизм. Методичні вказівки для самостійної роботи та комплексне завдання. Одеса: ОНАЗ, 2006.

6. Горбачов В.Е., Ірха В. І., Криськів С. К., Коробіцин Б. В. Фізика. Модуль  2. Частина2.  Коливання та хвилі. Методичні вказівки для самостійної роботи та комплексне завдання. Одеса: ОНАЗ, 2006.

7. Коробіцин Б.В., Горбачов В.Є. “Фізика твердого тіла.” Модуль 3. Частина 2.  Методичний посібник по виконанню курсової роботи з фізики. Одеса: ОНАЗ, 2010.

8. Марінчик В. К., Назаренко Л. А.. “Оптика”. Модуль  4. Частина 2. Методичний посібник для самостійної роботи та комплексне завдання  з  фізики. Одеса: ОНАЗ, 2004.

9. Коробіцин Б.В., Назаренко Л.А., Назаренко А.А. «Фізичні принципи та явища у системах поштового зв’язку» Модуль 3. Частина 2.  Методичний посібник до курсової роботи для студентів всіх спеціальностей за напрямом “Мережі та системи поштового зв’язку. Одеса: ОНАЗ, 2011.

Посібники для самостійної роботи англійською мовою

1.   GorbachevV.E., Tumbrukati E.G. Physics. Module 1. Electromagnetism. Part 2: Complex task. -Odessa: Publ. ONAT, 2009.

2.   GorbachevV.E., Tumbrukati E.G. Physics. Module 2. Oscillations and waves. Part 2: Complex task. -Odessa: Publ. ONAT, 2009

3.   GorbachevV.E., Tumbrukati E.G. Physics. Module 3. Solid state physics. Part 2: Complex task. -Odessa: Publ. ONAT, 2009.

4.   GorbachevV.E., Kardashev K.D. Physics. Module 4. Optics. Part 2: Complex task. -Odessa: Publ. ONAT, 2011.

Посібники для лабораторних робіт

10. Коробіцин Б.В., Горбачов В.Е. Метрологічна обробка результатів технічних вимірювань. Методичний посібник до лабораторних робіт з фізики  № 1-1, 1-2.  Одеса: УДАЗ, 2001.

11. Ірха В. І., Горбачов В.Е, Коробіцин Б.В., Марколенко П.Ю. «Електромагнетизм». Модуль  1. Частина 3. Керівництво до лабораторного практикуму №1 з фізики. Для студентів І курсу усіх спеціальностей..  Одеса: УДАЗ, 2013.

12. Марколенко П.Ю., Криськів С.К. Коливання та хвилі. Модуль  2. Частина 3. Методичний посібник до лабораторних робіт з фізики  № 4-1 – 4-7, 5-1 з курсу фізики.: -Одеса, вид. ОНАЗ, 2011.

13. Коробіцин Б.В., Криськів С.К., «Фізика  твердого  тіла». Модуль 3. Частина 3. Методичні  вказівки до лабораторних  робіт № 8-1,…, 8-8.  з фізики. Одеса: ОНАЗ, 2014.

14. Коробіцин Б.В., Горбачов В.Є. Модуль 4. Частина 3. Методичне керівництво по виконанню лабораторних робот з фізики №№ 6-1, …, 6-10. Одеса: вид УДАЗ, 2001.

Посібники для лабораторних робіт англійською мовою

1.   GorbachevV.E., Kardashev K.D., Tumbrukati E.G. Physics. Module 1. Electromagnetism. Part 3: Laboratory work. -Odessa: Publ. ONAT, 2009.

2.   GorbachevV.E., Kardashev K.D. Physics. Module 2. Oscillation and waves. Part 3: Laboratory work. -Odessa: Publ. ONAT, 2010.

3.   GorbachevV.E., Kardashev K.D., Physics. Module 3. Physics of semiconductor devices.

Part 3: Laboratory work. -Odessa: Publ. ONAT, 2012.

4.   GorbachevV.E., Kardashev K.D., Physics. Module 4. Optics. Part 3: Laboratory work. -Odessa: Publ. ONAT, 2012.

Рекомендована література

1. Трофимова Т.И. Курс физики. -М: Высшая школа, 1990.

2. Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. -М: Высшая школа, 1989.

3. Викулин И.М., Стафеев В.И. Физика полупроводниковых приборов. -М: Радио и связь,1990.

4. Викулин И.М. и др. Полупроводниковые фотоприёмники. –М: Радио и связь, 1984.

За дисципліною Фізика оптичного зв’язку:

Лекційний курс дисципліни «Фізика оптичного зв’язку»

1. Викулин И.М., Горбачёв В.Э. Физика оптической связи. Методические указания для самостоятельной работы студентов. Одесса: Од. міська типогр., 2000.

Посібники для самостійної роботи

2. Коробіцин Б.В., Горбачов В.Є. Методичне керівництво по виконанню курсової роботи по фізиці оптичного зв’язку. Одеса: вид УДАЗ, 2001.

Посібники для самостійної роботи англійською мовою

1.   GorbachevV.E., Tumbrukati E.G. Physics. Module 4. Physics of optical communication. Part 2: Term paper. -Odessa: Publ. ONAT, 2010.

Посібники для лабораторних робіт

3. Коробіцин Б.В., Горбачов В.Є. “Фізика оптичного зв’язку”. керівництво до лабораторного циклу з фізики оптичного зв’язку. Для студентів ІІ курсу усіх спеціальностей.. Одеса: вид ОНАЗ, 2013.

Посібники для лабораторних робіт англійською мовою

1. GorbachevV.E., Kardashev K.D., Physics. Module 4. Physics of optical communication. Part 3: Laboratory work. -Odessa: Publ. ONAT, 2013.