Кафедра фізики заснована разом з Одеським інститутом зв’язку і займала одне з основних місць в базовій підготовці

фахівців зв’язку. У 2013 році[object object] Історія кафедри foz222 20 2 у склад кафедри входило 15 викладачів: 3 професора Вікулин І.М., Курмашев Ш.Д., Сафронков А.Н., 8 доцентів, 2 старших викладача – кандидатів наук, 2 асистенти та 4 інженери.  З 1985 року по теперішній час кафедру очолює лауреат двох Державних премій СРСР та однієї Державної премії України, доктор фізико-математичних наук, професор Вікулін Іван Михайлович.

На кафедрі працювали три науково-дослідних лабораторії по вивченню впливу зовнішніх факторів, таких як температура, тиск, гази,  магнітне поле, світло, радіація на характеристики та властивості напівпровідникових пристроїв, таких як діоди, транзистори тиристори. Силами викладачем кафедри виконувалися наукові роботи по державному замовленню. У 1988 році професор Вікулін І. М. зі співавторами отримав Державну премію СРСР за розробку пристроїв, яки змінюють свої параметри в залежності від величини зовнішнього магнітного поля.

[object object] Історія кафедри foz222 20 3

Але на цьому наукова робота на кафедрі не зупинилася. Окрім дослідження відомих пристроїв, таких як транзистори та діоди, на кафедрі почали проводиться розробка нових принципів і концепцій напівпровідникових приладів для електронної техніки, наприклад варикапів – напівпровідникових конденсаторів, електроємність яких змінюється шляхом зміни зовнішньої напруги (на відмінність зі звичайними конденсаторами, для зміни ємності яких треба крутити ручку).  В результаті цієї роботи у 1990 році Вікулін І. М. зі співавторами отримав Державну премію Ради Міністрів за розробку варикапів.

[object object] Історія кафедри foz222 20 1З поширенням оптичного зв’язку викладачі кафедри почали досліджувати елементи волоконно-оптичних ліній зв’язку: світловипромінюючих діодів, напівпровідникових лазерів, оптичних модуляторів, оптичного волокна та фото приймальних пристроїв – фотодіодів. В цей час кафедра фізики була перейменована в кафедруфізики оптичного зв’язку, а в результаті наукової роботи у 2009 році   професори кафедри І.М.Вікулін та Ш.Д.Курмашев зі співавторами отримали Державну премію України в галузі науки і техніки за розробку високоефективних мікро- та нанотехнологій  оптоелектроніки і комунікаційних систем на їх основі.

Нобелівська премія по фізиці за 2000 рік присуджена академікові Жоресу Івановичу Алферову за створення напівпровідникових лазерів на основі гетероперехідів (р-n-переходи з різною[object object] Історія кафедри foz222 шириною забороненої зони). Нині такі лазери є основою волоконний-оптичних ліній зв’язку у всьому світі. На знімку: професори кафедри Курмашев Ш.Д. (ліворуч) та Вікулін І.М. (праворуч) зустрічають в ОНАЗ лауреата Нобелівської премії Алферова Ж.І. (у центрі).

Зараз на кафедрі працюють 3 навчальних лабораторії: електромагнетизму та фізики напівпровідникових пристроїв, коливань та хвиль, і лабораторія оптики та фізики оптичного зв’язку. Лабораторні роботи проходять на реальних макетах де студент своїми руками вимірює реальні фізичні величини та обробляє результати вимірювань без допомоги імітуючих програм. Модернізацією лабораторного практикуму і перекладом його на фронтальний метод проведення занять займалися в свій час доцент Коробіцин Б.В. та старший викладач Марінчик В.К. Значний внесок в оснащення навчальних та наукових лабораторій кафедри зробили завідуючий лабораторією Шишкова С.І. та інженер Бударецька М.М.

Не зважаючи на те, що в останньому році склад кафедри скоротився вдвічі, на кафедрі ведеться інтенсивна наукова робота: у 2015-2016 роках виконувалася наукова робота по замовленню Міністерства освіти України «Радіаційні ефекти в напівпровідникових датчиках» опубліковано 1 монографія, 12 наукових статей, 8 тезисів на конференціях, отримано 9 патентів України.