КАФЕДРА ФІЗИКИ ОПТИЧНОГО ЗВЯ’ЗКУ

Кафедра фізики заснована разом з Одеським інститутом зв’язку і займає одне з основних місць в базовій підготовці фахівців зв’язку. В різні роки кафедру очолювали доц. Браун Ж.Л., проф. Костирев А.І., доц. Іванова О.Л. , доц. Дєньга Е.М. , з 1985р. кафедру очолює лауреат Державних премій СРСР, доктор фізіко-математичних наук, професор Вікулін Іван Михайлович. Значний внесок у методичну роботу кафедри, модернізацію лабораторного практикуму і переклад його на фронтальний метод проведення занять зробили в свій час викладачі кафедри Іванова Т.Б., Скалєва Г.М., Георгієнко С.С., доц. Бугрієнко В.І., доц. Запорожченко Ю.А., доц. Грибняк Л.Г., доц. Коробіцин Б.В., в.о. доц. Марінчик В.К. Свій внесок в оснащення навчальних та наукових лабораторій кафедри зробили завідуючий лабораторіі Шишкова С.І., Затовський В.Л., інж. Бударецька М.М.