КАФЕДРА ФІЗИКИ ОПТИЧНОГО ЗВЯ’ЗКУ

Колектив кафедри представлений наступними викладачами:

Вікулін Іван Михайлович (д.ф.н.) – зав. кафедрою, професор;

Ірха Василь Іванович (к.ф.н.) – доцент;

Горбачов Віктор Едуардович (к.т.н.) – доцент;

Марколенко Павло Юрійович (к.т.н.) – доцент;

Криськів Світлана Казимирівна (к.ф.н.) – доцент;

Назаренко Олександр Аскольдович (к.ф.н.) – доцент;

Поляков Сергій Миколайович – викладач;

Шишкова Світлана Іванівна – зав. лабораторією ;

Бударецька Марія Михайлівна – інженер.

 

Кафедра фізики заснована разом з Одеським інститутом зв’язку і займає одне з основних місць в базовій підготовці фахівців зв’язку. В різні роки кафедру очолювали доц. Браун Ж.Л., проф. Костирев А.І., доц. Іванова О.Л. , доц. Дєньга Е.М. , з 1985р. кафедру очолює лауреат Державних премій СРСР, доктор фізіко-математичних наук, професор Вікулін Іван Михайлович. Значний внесок у методичну роботу кафедри, модернізацію лабораторного практикуму і переклад його на фронтальний метод проведення занять зробили в свій час викладачі кафедри Іванова Т.Б., Скалєва Г.М., Георгієнко С.С., доц. Бугрієнко В.І., доц. Запорожченко Ю.А., доц. Грибняк Л.Г., доц. Коробіцин Б.В., в.о. доц. Марінчик В.К. Свій внесок в оснащення навчальних та наукових лабораторій кафедри зробили завідуючий лабораторіі Шишкова С.І., Затовський В.Л., інж. Бударецька М.М.

Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки є одним з настаріших в Академії, він був створений на базі факультету радіо Одеського інституту інженерів зв’язку.

Він декілька разів реструктуризовувався: в 2005 році з факультету радіозв’язку, радіомовлення та телебачення в Навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки (ННІРТЕ), а у квітні 2015 року в Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТтаІБ) у зв’язку з розширенням підготовки фахівців і збільшенням кількості студентів та аспірантів у галузі знань “Інформаційна безпека”.

Така реструктуризація провідного академічного підрозділу зумовлена розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності, розпочатої понад 75 років тому.Vasiliy  Кафедра фізики оптичного зв’язку Vasiliy 288x300

Директором інституту у січні 2013р. було обрано доктора технічних наук, професор, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Васіліу Євгена Вікторовича.

Положення про ННІ РТ та ІБ

Положення про Вчену Раду ННІ РТ та ІБ

СКЛАД РАДИ ННІ РТ ТА ІБ НА 2014/2015 НАВЧ. РІК

На сегодняшний день навчальний процес в ННІ РТтаІБ забезпечують понад 70 викладачів, з яких 15 докторів наук, професорів та 46 кандидатів наук, доцентів. Показово, що переважна більшість викладачів зі спеціальних дисциплін – це випускники ННІ РТта ІБ.

На сьогодні в ННІ РТ та ІБ  на денній формі навчається близько 150 студентів за напрямом “Радіотехніка” та спеціальностями “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення” і “Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси”, та понад 200 студентів за напрямами “Системи технічного захисту інформації”, “Безпека інформаційно-комунікаційних систем” та спеціальністю “Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки”.

Навчання проводиться за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” і “магістр”, відповідно до запровадженої в Україні ступеневої системи освіти.

Колектив викладачів ННІ РТ та ІБ вирізняється якісним рівнем актуальних та продуктивних знань, що доповнюються відповідно до стрімкого розвитку сучасних технологій. У 1990 р. в період виникнення значної кількості державних і приватних телекомпаній в Інституті вперше було розпочато підготовку фахівців зі спеціалізації „Відеотехніка”. У середині 90-х років в Україні розпочато будівництво центру супутникового зв’язку, і на факультеті запроваджено підготовку фахівців зі спеціалізації „Супутникові системи зв’язку і мовлення”. Майже одночасно зі впровадженням в Україні послуг мобільного зв’язку в Інституті організовано підготовку фахівців зі спеціалізації „Системи зв’язку з рухомими об’єктами”. Так, під час впровадження системи ліцензування та розподілу радіочастот започатковано підготовку фахівців радіочастотного менеджменту, сучасних та перспективних систем радіомовлення. Впровадження в Україні цифрового телерадіомовлення спонукало до розширення навчальних планів підготовки фахівців в Інституті радіо, телебачення, електроніки – запроваджено відповідні навчальні дисципліни та створено навчальну лабораторію цифрового радіомовлення та телебачення.

Протягом останніх п’яти років в Академії провадилась науково – дослідна робота, яка пов’язана з аналізом міжнародного досвіду із захисту інформації в мережах зв’язку загального користування, а також обґрунтування та розроблення переліку керівних нормативних документів і рекомендацій щодо створення комплексу нормативних документів з технічного захисту інформації. Розроблені документи узгоджені з світовою та загальноєвропейською нормативною базою. У рамках напряму «Інформаційна безпека» було підготовлено та випущено більш ніж 200 фахівців, які працюють на підприємствах ПАТ “Укртелеком”, у силових структурах та інших відомствах.

Головними замовниками та партнерами в підготовці фахівців є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (Концерн РРТ), Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Міністерства інфраструктури України, Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення. Зацікавлені у випускниках також Національна комісія з питань регулювання зв’язку в Україні, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національні теле- та радіокомпанії, оператори мобільного зв’язку. Замовниками фахівців з інформаційної безпеки є такі державні підприємства та установи як Національний банк України, “Українські спеціальні системи”, Міністерство закордонних справ України, Служба безпеки України.

За попередні десятиліття Інститутом підготовлено близько 20-ти тисяч висококваліфікованих фахівців. Лише в Україні на телецентрах, радіопередавальних і радіоприймальних центрах, підприємствах Концерну РРТ, станціях супутникового зв’язку, в державних та приватних теле- та радіомовних компаніях працюють понад п’ять тисяч випускників ННІ РТ та ІБ. Приблизно стільки ж фахівців несуть службу в лавах Збройних Сил України, працюють у Службі Безпеки України, інших міністерствах і відомствах.

Серед інженерно-технічного персоналу операторів мобільного зв’язку, а також у керівних структурах багато випускників радіоінституту. Вони плідно працюють у науково-дослідних установах – Українському науково-дослідному інституті радіо та телебачення, Українському та Одеському науково-дослідних інститутах зв’язку.

Випускників Інституту цінують за якісну професійну та ґрунтовну технічну підготовку; вільне володіння комп’ютерною технікою та обізнаність із сучасним програмним забезпеченням за професійним спрямуванням; досконале знання радіоелектроніки, систем радіозв’язку, мовлення й телебачення, систем та засобів технічного захисту інформації, навички проектування вузлів апаратури, систем та комплексів радіозв’язку, радіомовлення та телебачення з використанням сучасних досягнень науки й техніки.

Про високий рівень фундаментальної та професійної підготовки студентів свідчить й те, що вони займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах. За результатами навчання та наукової роботи студенти отримують стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України, операторів мобільного зв’язку, іменні стипендії Академії.