Навчально-науковий інститут Кібербезпеки, комп’ютерних і радіо технологій є одним з найстаріших в Академії, він був створений на базі факультету радіо Одеського інституту інженерів зв’язку.

Він декілька разів реструктуризовувався: в 2005 році з факультету радіозв’язку, радіомовлення та телебачення в Навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки (ННІРТЕ), а у квітні 2015 року в Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТтаІБ) у зв’язку з розширенням підготовки фахівців і збільшенням кількості студентів та аспірантів у галузі знань “Інформаційна безпека”.

Така реструктуризація провідного академічного підрозділу зумовлена розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності, розпочатої понад 75 років тому.Vasiliy [object object] ННІ Кібербезпеки, комп’ютерних і радіо технологій Vasiliy 288x300

Директором інституту у січні 2013р. було обрано доктора технічних наук, професор, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Васіліу Євгена Вікторовича.

На сьогоднішній день у складі дирекції інституту працюють: відповідальний за навчально-методичну роботу к.т.н. Пилявський Володимир Васильович, відповідальний за практичну підготовку студентів та профорієнтаційну роботу к.т.н. Марколенко Павло Юрійович, координатор з виховної роботи к.т.н., Вакарчук Анна Олександрівна, відповідальний за наукову роботу Сідень Сергій Віталійович.

До складу ННІ КбК і РТ входять наступні кафедри:

  • телебачення та радіомовлення, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Гофайзен Олег Вікторович;

  • кібербезпеки та технічного захисту, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Захарченко Микола Васильович;

На сьогодні інститут КбК і РТ проводить підготовку спеціалістів за рівнями освіти “бакалавр” і “магістр”, відповідно до запровадженої в Україні ступеневої системи освіти. Навчання проводиться за напрямками:

  • 172. “Телекомунікації та радіотехніка” спеціальністю “Бездротові та медійні технології”;

  • 151. “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”;

  • 125. “Кібербезпека”.

Головними замовниками та партнерами в підготовці фахівців з телекомунікацій та радіотехніки є силові структури, конструкторські бюро, концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення. Зацікавлені у випускниках також Національна комісія з питань регулювання зв’язку в Україні, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національні теле- та радіокомпанії, оператори мобільного зв’язку та багато інших компаній.

Фахівці з кібербезпеки є дуже затребуваними на українському та світовому ринках праці, зокрема такі, що можуть кваліфіковано здійснювати експлуатацію, модернізацію та технічне обслуговування засобів захисту інформації; проектування та розроблення систем та засобів захисту інформації; організаційно-технічне забезпечення функціонування комплексних систем захисту інформації; технічний захист інформації на програмно-керованих телефонних станціях; аналітико-теоретичні дослідження в галузі кібербезпеки; проектування, створення та експлуатацію систем банківської безпеки; організацію захисту інформації в інфокомунікаційних системах і мережах та глобальній мережі Інтернет.

Бакалаври та магістри з кібербезпеки залучаються до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління: Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерстві інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки України, Державного підприємства “Українські спеціальні системи”, силових структурах, у сфері захисту інформації в підприємницької та банківської діяльності (системи інформаційної безпеки та відеоспостереження), та багатьох інших.

Випускників ННІ КбК і РТ цінують за якісну професійну та ґрунтовну технічну підготовку, володіння сучасними методами та засобами програмування, досконале знання радіоелектроніки, систем радіозв’язку, мовлення й телебачення, систем та засобів технічного захисту інформації та кібербезпеки.

 

Для вступу на бюджетну форму навчання необхідно мати сертифікати з: української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови. На контрактну форму з: української мови та літератури, математики, історії України або іноземної мови.

Приєднуйся до нас у соціальних мережах:

 

https://www.facebook.com/rtibONAT/

 

https://www.instagram.com/your_institute/