Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки є одним з настаріших в Академії, він був створений на базі факультету радіо Одеського інституту інженерів зв’язку.

Він декілька разів реструктуризовувався: в 2005 році з факультету радіозв’язку, радіомовлення та телебачення в Навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки (ННІРТЕ), а у квітні 2015 року в Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТтаІБ) у зв’язку з розширенням підготовки фахівців і збільшенням кількості студентів та аспірантів у галузі знань “Інформаційна безпека”.

Така реструктуризація провідного академічного підрозділу зумовлена розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності, розпочатої понад 75 років тому.Vasiliy  Радіо, телебачення та інформаційної безпеки Vasiliy 288x300

Директором інституту у січні 2013р. було обрано доктора технічних наук, професор, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Васіліу Євгена Вікторовича.

Положення про ННІ РТ та ІБ

Положення про Вчену Раду ННІ РТ та ІБ

СКЛАД РАДИ ННІ РТ ТА ІБ НА 2014/2015 НАВЧ. РІК

На сьогоднішній день у складі дирекції інституту працюють: відповідальний за навчально-методичну роботу к.т.н. Пилявський Володимир Васильович, відповідальний за практичну підготовку студентів та профорієнтаційну роботу к.т.н. Марколенко Павло Юрійович, координатор з виховної роботи Кійко Світлана Миколаївна.

До складу ННІ РТ та ІБ входять спеціальні випускаючі кафедри:

  • телебачення та радіомовлення, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Гофайзен Олег Вікторович;
  • технічної електродинаміки та систем радіозв’язку, яку очолює кандидат технічних наук, доцент  Рожновський Михайло Васильович;
  • інформаційної безпеки та передачі даних, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти УкраїниЗахарченко Микола Васильович;

а також кафедри:

  • теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко, яку очолює професор Іващенко Петро Васильович;
  • метрології, стандартизації та сертифікації, яку очолює к.т.н. Козаченко Михайло Терентійович;
  • фізики оптичного зв’язку, яку очолює доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і технікиВікулін Іван Михайлович.

На сьогодні  інститут РТ та ІБ проводить навчання за рівнями освіти “бакалавр” і “магістр” відповідно до запровадженої в Україні ступеневої системи освіти. Навчання проводиться за напрямом “Радіотехніка”, спеціальністю “Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення”, а також за напрямом “Інформаційна безпека”, спеціальностями “Системи технічного захисту інформації” та “Безпека інформаційних і комунікаційних систем”.

З 2016/2017 навчального року в ННІ РТ та ІБ готують бакалаврів та магістрів за новою спеціальністю “Кібербезпека”, яка відноситься до галузі знань “Інформаційні технології”.

Фахівці з кібербезпеки є дуже затребуваними на українському та світовому ринках праці, зокрема такі, що можуть кваліфіковано здійснювати експлуатацію, модернізацію та технічне обслуговування засобів захисту інформації; проектування та розроблення систем та засобів захисту інформації; організаційно-технічне забезпечення функціонування комплексних систем захисту інформації; технічний захист інформації на програмно-керованих телефонних станціях; аналітико-теоретичні дослідження в галузі кібербезпеки; проектування, створення та експлуатацію систем банківської безпеки; організацію захисту інформації в інфокомунікаційних системах і мережах та глобальній мережі Інтернет.

Бакалаври та магістри з кібербезпеки залучаються до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління: Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерстві інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки України, Державного підприємства “Українські спеціальні системи”, силових структурах, у сфері захисту інформації в підприємницької та банківської діяльності (системи інформаційної безпеки та відеоспостереження), та багатьох інших.

Головними замовниками та партнерами в підготовці фахівців з радіотехніки та телебачення є Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення. Зацікавлені у випускниках також Національна комісія з питань регулювання зв’язку в Україні, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національні теле- та радіокомпанії, оператори мобільного зв’язку.

Випускників ННІ РТ та ІБ цінують за якісну професійну та ґрунтовну технічну підготовку, володіння сучасними методами та засобами програмування, досконале знання радіоелектроніки, систем радіозв’язку, мовлення й телебачення, систем та засобів технічного захисту інформації та кібербезпеки.