Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки є одним з настаріших в Академії, він був створений на базі факультету радіо Одеського інституту інженерів зв’язку.

Він декілька разів реструктуризовувався: в 2005 році з факультету радіозв’язку, радіомовлення та телебачення в Навчально-науковий інститут радіо, телебачення, електроніки (ННІРТЕ), а у квітні 2015 року в Навчально-науковий інститут Радіо, телебачення та інформаційної безпеки (ННІ РТтаІБ) у зв’язку з розширенням підготовки фахівців і збільшенням кількості студентів та аспірантів у галузі знань “Інформаційна безпека”.

Така реструктуризація провідного академічного підрозділу зумовлена розширенням та поглибленням спеціалізованої освітньої та наукової діяльності, розпочатої понад 75 років тому.Vasiliy [object object] ННІ Радіо, телебачення та інформаційної безпеки Vasiliy 288x300

Директором інституту у січні 2013р. було обрано доктора технічних наук, професор, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Васіліу Євгена Вікторовича.

На сьогоднішній день у складі дирекції інституту працюють: відповідальний за навчально-методичну роботу к.т.н. Пилявський Володимир Васильович, відповідальний за практичну підготовку студентів та профорієнтаційну роботу к.т.н. Марколенко Павло Юрійович, координатор з виховної роботи к.т.н., Вакарчук Анна Олександрівна, відповідальний за наукову роботу Сідень Сергій Віталійович.

До складу ННІ РТ та ІБ входять наступні кафедри:

  • телебачення та радіомовлення, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Гофайзен Олег Вікторович;

  • технічної електродинаміки та систем радіозв’язку, яку очолює кандидат технічних наук, доцент  Рожновський Михайло Васильович;

  • інформаційної безпеки та передачі даних, яку очолює доктор технічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Захарченко Микола Васильович;

  • теорії електричного зв’язку та метрології ім. А.Г. Зюко, яку очолює професор Іващенко Петро Васильович;

На сьогодні інститут РТ та ІБ проводить підготовку спеціалістів за рівнями освіти “бакалавр” і “магістр”, відповідно до запровадженої в Україні ступеневої системи освіти. Навчання проводиться за напрямками:

  • 172. “Телекомунікації та радіотехніка” спеціальністю “Бездротові та медійні технології”

  • 125. “Кібербезпека”.

Головними замовниками та партнерами в підготовці фахівців з телекомунікацій та радіотехніки є силові структури, конструкторські бюро, концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державний комітет України з питань телебачення та радіомовлення. Зацікавлені у випускниках також Національна комісія з питань регулювання зв’язку в Україні, Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення, Національні теле- та радіокомпанії, оператори мобільного зв’язку та багато інших компаній.

Фахівці з кібербезпеки є дуже затребуваними на українському та світовому ринках праці, зокрема такі, що можуть кваліфіковано здійснювати експлуатацію, модернізацію та технічне обслуговування засобів захисту інформації; проектування та розроблення систем та засобів захисту інформації; організаційно-технічне забезпечення функціонування комплексних систем захисту інформації; технічний захист інформації на програмно-керованих телефонних станціях; аналітико-теоретичні дослідження в галузі кібербезпеки; проектування, створення та експлуатацію систем банківської безпеки; організацію захисту інформації в інфокомунікаційних системах і мережах та глобальній мережі Інтернет.

Бакалаври та магістри з кібербезпеки залучаються до роботи в організаціях, установах та підприємствах сфери управління: Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерстві інфраструктури України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Службі безпеки України, Державного підприємства “Українські спеціальні системи”, силових структурах, у сфері захисту інформації в підприємницької та банківської діяльності (системи інформаційної безпеки та відеоспостереження), та багатьох інших.

Випускників ННІ РТ та ІБ цінують за якісну професійну та ґрунтовну технічну підготовку, володіння сучасними методами та засобами програмування, досконале знання радіоелектроніки, систем радіозв’язку, мовлення й телебачення, систем та засобів технічного захисту інформації та кібербезпеки.

 

Для вступу на бюджетну форму навчання необхідно мати сертифікати з: української мови та літератури, математики, фізики або іноземної мови. На контрактну форму з: української мови та літератури, математики, історії України або іноземної мови.

Приєднуйся до нас у соціальних мережах:

 

https://www.facebook.com/rtibONAT/

 

https://www.instagram.com/rtibonat/