Тема науково-дослідної роботи з проблем вищої школи на держбюджетній основі – «Соціально-політичні і правові аспекти модернізації українського суспільства» ( реєстраційний номер 01030045020). Робота над темою розрахована на 5 років (09,2003- 09,2008 рр.). Перший проміжний звіт «Громадянське суспільство в контексті політичної модернізації», запланований на вересень 2005 р.. Розпочалась робота над 2-им розділом теми «Соціальна, правова держава: політичні аспекти і процесуальне забезпечення».

У квітні 2003 року постановою Президії ВАК України Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова включена у список провідних організацій для експертизи дисертацій за спеціальностями: 23.00.01- теорія та історія політичної науки; 23.00.02 – політичні інститути та процеси; 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.

У 2003 році кафедра політології здійснила перший прийом до аспірантури з зазначених спеціальностей.

Проф. А.О. Сіленко – регіональний представник журналу «Політичний менеджмент» в Одеській області,
– член редколегій журналу «Ґенеза» (Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова),
– член редколегії збірника науковий праць «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії»,
– член спеціалізованої ради по захисту дисертацій Д.41.086.02.Одеса.