Пономаренко Інна Валеріївна (доцент, к.філол.н.) закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова 1998 року за спеціальністю «філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури, німецької мови». У 2005 р. захистила дисертацію на тему «Художня своєрідність поезії Ліни Костенко (інтертекстуальність і феномен агону)». З 2006  працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова.

Рогальська-Якубова Інна Іванівна (ст. викл., к.філол.н.) закінчила філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова в 2003 році за спеціальністю «філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури». З 2003 по 2007 р. навчалася заочно в аспірантурі на кафедрі української мови Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова. У 2008 р. захистила дисертацію на тему «Флористичні концепти української мовно-художньої картини світу (на матеріалі поетичного мовлення ХХ ст.)». Має 17 надрукованих наукових статей і навчальний посібник. З 2003 по 2005 р. працювала ст. лаборантом кафедри українознавства та культурології Одеського державного медичного університету. З 2005 по 2010 р. – викладачем кафедри суспільних наук Одеського державного медичного університету. З 2010 р. — ст. викладачем кафедри української та російської мов (з 01.10.12 – кафедра лінгвістичної підготовки) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова. Московчук Наталя Миколаївна (викладач) закінчила філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова в 2008 році за спеціальністю «філолог, викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури». З 2007 по 2011 роки працювала ст. лаборантом кафедри української та російської мов Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (з 01.10.2012 р. — кафедра лінгвістичної підготовки), а з 2011 року – викладачем кафедри лінгвістичної підготовки (дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна»).

Романець Любов Олександрівна (викладач) закінчила філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова 2006 року за спеціальністю «філолог, викладач російської мови та літератури, зарубіжної літератури». З 2006  працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С.Попова.

Карпова Світлана Андріївна (доцент) закінчила у 1966 році філологічний факультет Одеського держаного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «філолог, викладач російської мови та літератури». Трудовий шлях розпочала на посаді викладача Одеського державного електротехнічного університету ім. О.С.Попова у 1982 році, потім старшим викладачем, з 2004 року і дотепер — доцент кафедри української та російської мов (з 01.10.2012 року — кафедра лінгвістичної підготовки (секція слов’янських мов), відповідальна за організацію навчального процесу на підготовчому відділенні для іноземних студентів. Карпова С.А. є автором 26 навчально-методичних посібників. Щорічно бере участь в міжнародних науково-методичних конференціях, є автором багатьох наукових публікацій у спеціальних міжнародних збірниках, має сертифікати.

Расходчикова Людмила Євгенівна (старший викладач) закінчила в 1976 році філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «філолог, викладач російської мови та літератури». З 1970 року працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова. За період роботи на підготовчому відділенні для іноземних студентів видала 13 методичних посібників для роботи з іноземними студентами на початковому етапі навчання.

Маслова Наталія Олександрівна (старший викладач) закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «філолог, викладач російської мови та літератури». З 1984 року і по теперішній час працює в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова на кафедрі української та російської мов, а з 01.10 2012 — кафедрі лінгвістичної підготовки (секція слов’янських мов). За період роботи на підготовчому відділенні для іноземних студентів (з 2000/2001 року) видала 10 методичних посібників для роботи зі студентами на початковому етапі навчання.