1.Основи економічної та соціальної географії світу. Навчальний посібник для іноземних студентів гуманітарного напрямку/Укл.. С.А. Карпова, Н.А. Маслова, Т.І. Ігнатенко – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 44 с.
2.Ми вивчаємо історію . Навчальний посібник для іноземних студентів. Частина І/Укл. С.А. Карпова, В.Є. Пилипенко. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 60 с.
3.Основи української і зарубіжної літератури . Навчальний посібник для іноземних студентів гуманітарного напрямку. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 48 с.
4.Фізика. Частина І. Механіка. Вводно-предметний курс для іноземних студентів підготовчих факультетів технічних спеціальностей /Сост. С.А. Карпова, В.Е. Горбачов. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2006. – 46 с.
5.Методичні вказівки з російської мови (на матеріалі текстів з математики): для іноземних студентів підготовчого факультету/Укл. Л.Є. Расходчикова, Л.А. Сокольницька, О.П. Яковчук. – – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004. – 56 с.
6.Граматичні контрольні роботи з російської мови для іноземних студентів підготовчого відділення/Укл. С.А. Карпова, Л.Є. Расходчикова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 42 с.
7.Самостійні робот из граматики російської мови: Посібник для іноземних студентів підготовчого відділення/Укл. С.А. Карпова, Л.А. Сокольницька, О.Н. Шкапова – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2002. – – 40 с.
8.Дієприкметник. Навчальний посібник для іноземних студентів/Сост. Л.Е. Расходчикова, Л.А. Сокольницкая. – Одесса: ОНАС им. А.С. Попова, 2006. – 30 с.
9.Контрольні роботи з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення/ Укл. С.А. Карпова, Л.Є. Расходчикова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2007. – 16 с.
10.Карпова С.А. Тестові завдання з української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення (початковий етап) – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2005. – 14 с.
11.Україна в XXІ столітті. Методичний посібник з російської мови для іноземних студентів(вивчаючих читання)/Укл. В.Є.Пилипенко, С.А. Карпова. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2004. – 60 с.