1.Тези на науково-методичну конференцію ОНАЗ.
2.Написання доповіді на тему “Работа с художественными текстами на начальном этапе обучения”(Расходчикова Л.Є.).
3.Написання доповіді на тему: “Обучение аудированию на начальном этапе ”(Маслова Н.О.).
4.Підготовка до видання посібника “Вводно-предметный курс по физике для студ.-иностранцев ПО.” (Карпова С.А.).
5.Обробка, апробація та підготовка до друку навчального посібника з контролю знань студентів-іноземців з граматики української мови (Карпова С.А.).
6.Навчальний посібник з рос. мови “Глаголы движения” (Расходчикова Л.Є.).
7.Обробка, апробація та підготовка до друку навчального посібника з контролю знань «Самостоятельные работы по русскому языку для студентов-иностранцев» (Маслова Н.О.).
8.Написання та підготовка до друку навчального посібника “Соціолінгвістичні аспекти професійного спілкування” (Пономаренко І.В.).
9.Обробка, апробація та підготовка до друку навчального посібника з контролю знань студентів-іноземців з граматики української мови (Карпова С.А.).
10.Проблеми вивчення лексики студентами-іноземцями в рамках вивчення РКІ на початковому етапі (Карпова С.А.).
11.Підготовка конкурсних завдань до олімпіади (Шонц О.П., Пономаренко І.В.).
12.Участь у організації та проведенні олімпіади (Шонц О.П., Пономаренко І.В.).
13.Керівництво НДР студентів.