Кафедра української та російської мов, що була реформована в секцію слов’янських мов, існує з 01.03.2004 р. Вона була створена відповідно до рекомендацій методичної ради ОНАЗ з метою більш ефективного забезпечення навчально-виховного процесу на підготовчому відділенні для іноземних громадян, а також удосконалення процесу мовної підготовки як іноземних, так і українських студентів, які навчаються в академії за базовими напрямами (наказ № 01-05-50 від 10.03.2004 р).

Однак історія виникнення кафедри української та російської мов почалася майже 30 років тому, коли в 1979 році при кафедрі іноземних мов ОЕІЗ ім. О.С.Попова було створено секцію російської мови. До складу цієї секції входили спочатку три викладачі, а саме: Т.Д.Суслова, Е.Г.Плеська та С.К.Богдан, які навчали іноземних студентів російської мови. Вже через рік (1 вересня 1980 р.) секція російської мови була перетворена на самостійну кафедру, а саме кафедру російської мови, яка нараховувала вже 11 викладачів (С.А.Карпова, О.В.Воробйова, В.Д.Ракитянська, Е.Я.Дроздова, Н.М.Герасименко, П.В.Глєбов, С.Б.Черніков, В.А.Єфименко, О.Н.Шкапова, О.В.Мусієнко, М.В.Кулішева) під керівництвом зав.кафедри Т.Д. Суслової, яку в 1992 році на цій посаді заступила Н.І.Герасименко.

У зв’язку з певними соціально-політичними обставинами на початку 90-х років ХХ століття, а саме становленням України як нової демократичної суверенної європейської держави, українська мова набула статусу державної. Це викликало необхідність інтенсифікувати вивчення української мови в вищих навчальних закладах. До того ж з об’єктивних причин різко зменшилась кількість іноземних студентів, які вивчали російську мову. Саме тому в 1993 році вищезгадана кафедра була переформована на кафедру української мови, яка в травні 1995 року увійшла до складу кафедри філософії та українознавства.

За останній час в академії знов збільшилась кількість іноземних студентів, через що було прийнято рішення про створення єдиної мовної кафедри, яка б об’єднала всіх викладачів, що забезпечують процес викладання української та російської мов для майбутніх фахівців-зв’язківців. З 2007 р. до 2012 р. цю кафедру очолювала ст.викл., к.філол.н. І.В.Пономаренко.

На даний момент секція слов’янських мов забезпечує викладання української та російської мов, основ української та зарубіжної літератури та країнознавства на ПВ для іноземних громадян; російської мови як іноземної для студентів-іноземців, які навчаються за базовими напрямами академії, а також іноземних магістрів та аспірантів; української мови за професійним спрямуванням та ділової української мови для українських студентів денного та заочного відділень усіх факультетів та інститутів. Крім того, на кафедрі окремо розроблено курс української мови для студентів, які отримали середню освіту за межами України і в зв’язку з цим не вивчали українську мову. До того ж кафедра проводить тестування на компетентність з української мови, що необхідно для здійснення процедури нострифікації іноземних документів про освіту в МОН України. Кафедра бере також участь у проведенні вступних іспитів.

Викладання забезпечують висококваліфіковані викладачі-філологи. Кількість викладачів секції залежить від набору груп іноземців. Постійно працюють доц.,к.ф.н. Пономаренко І.В., доц. С.А.Карпова, ст.викл. Н.О. Маслова, ст.викл. Л.Є.Расходчикова, ст.викл., к.філол.н. І.І.Рогальська-Якубова, викл. Н.М.Московчук, викл. Л.О.Романець.