Професорсько-викладацький склад романо-германськоїсекції кафедри

 Шульган Олена Олександрівна (завідувач кафедри, к.ф.н., професор) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1982 році за спеціальністю «філолог, викладач німецької мови», з 1985 р. по 1988 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «10.02.04 – германські мови»; 1990р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Фонотактична модель початку слова та її функціональне значення у німецькій мові (діахронічне дослідження)».З 1989 року, після закінчення аспірантури, О.О. Шульган почала працювати в ОНАЗ ім. О.С. Попова на посаді викладача, надалі старшого викладача та доцента кафедри іноземних мов. Вона є автором понад 40 наукових та науково-методичних праць, ініціатором запровадження нового навчального курсу «Друга іноземна мова в диплом Академії».

За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у забезпечення розвитку галузі зв’язку Шульган О.О. нагороджено «Почесною грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України» (2004р.); «Грамотою за заслуги перед українським народом від Верховної Ради України» (2008р.); «Почесною грамотою Кабінету Міністрів України» (2009р.),звання «Заслужений працівник освіти» (2012р.).

Тарасенко Людмила Василівна (к.п.н., доцент) закінчила з відзнакою факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова у 1973 році за спеціальністю «філолог, викладач французької та англійської мов»; 1989 р. захистила дисертацію на тему «Обучение чтению на французском и английском языке посредством синтагматического членения»; працює в ОНАЗ з 1973р.
Чугунова Неллі Володимирівна (доцент) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1972 році за спеціальністю «філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури»; працює в ОНАЗ з 1973р., звання доцента з 1994р.
Кузнєцова Галина Петрівна (доцент) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1991 році за спеціальністю «філолог, викладач англійської мови та літератури»; працює в ОНАЗ з 2002р.
Завалевська Олена Василівна (к.п.н., доцент) закінчила факультет романо-германських мов  ПДПУ ім. К.Д. Ушинського у 2004 році; у 2011р. захистила дисертацію на тему «Педагогічні умови формування професійного усвідомлення  майбутніх фахівців ВТНЗ»; працює в ОНАЗ з 2004р.
Чепелюк Наталія Іувіналіївна (к.п.н., доцент) закінчила у 1998р. Рівненський економіко-гуманітарний інститут, педагогічний факультет; у 1998 році вступила до аспірантури в ПДПУ ім. К.Д. Ушинського та у 2000р. захистила дисертацію на тему «Методика збагачення словникового запасу дієслівними формами, утвореними префіксально-суфіксальним способом»; працює в ОНАЗ з 2010р.
Мініч Наталя Пилипівна (к.ф.н., доцент) закінчила у 2005р. філологічний факультет Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «українська мова та література, англійська мова, зарубіжна література»; протягом 2005-2010 років навчалася в аспірантурі за спеціальністю 10.01.01 – українська література; у 2012р. захистила дисертацію на тему «Жанрова своєрідність українського інтелектуального роману ХХ ст.: В. Домонтович, Валерій Шевчук» та здобула ступінь кандидата філологічних наук; працює в ОНАЗ з 2005р.
Веретеннікова Валентина Петрівна (старший викладач) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1977 році за спеціальністю «філолог, викладач англійської, німецької мови та літератури»; працює в ОНАЗ з 1990р.
Радіус Олена Анатоліївна (старший викладач) закінчила у 2001р. історико-філологічний факультет  ПДПУ ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «вчитель англійської та німецької мови та зарубіжної літератури»; працює в ОНАЗ з 2001р.
Голуб Наталя Миколаївна (старший викладач) закінчила у 2002р. вчительсько-перекладацький факультет Горліївського державного педагогічного інституту іноземних мов за спеціальністю «викладач англійської мови, німецької мови та зарубіжної літератури, перекладач англійської мови та німецької мови»; працює в ОНАЗ з 2002р.
Очеретна Ольга Юріївна (викладач) закінчила у 2001р. історико-філологічний факультет  ПДПУ ім. К.Д. Ушинського за спеціальністю «вчитель англійської та німецької мови та зарубіжної літератури»; працює в ОНАЗ з 2009р.

Навчально-допоміжний персонал секції кафедри

Посадськова Олена Володимирівна  (зав. лабораторії ) закінчила факультет телекомунікаційних систем Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2004 році та факультет економіки підприємства Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова у 2011 р. З 2004 року працює зав. лабораторії кафедри лінгвістичної підготовки (секція романо-германських мов).
Арбузнікова Олена Сергіївна (фахівець ІІ категоріі) закінчила факультет інформаційних мереж Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова  у 2012 р. З 2012 року працює методистом кафедри лінгвістичної підготовки (секція романо-германських мов).
Коєва Юлія Сергіївна (фахівець ІІ категоріі) закінчила факультет романо-германської філології Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова за спеціальністю «перекладач, викладач англійської та німецької мов і літератур». З 2015 року працює методистом кафедри лінгвістичної підготовки (секція романо-германських мов).