Кафедра іноземних мов була заснована в 1930 р. У різні роки кафедру очолювали: Луценко С.І. (до 1952 р.), Семенов Е. (з 1952 р. до 1976 р.), Файдюк М.В. (з 1976 р. до 1983 р.), Халілов А.Ш. (з 1983 р. до 1998 р.), Кудряшова В.А. (з 1998 р. до 2008 р.). З 2008 року обов’язки завідувача кафедри виконує проректор з міжнародних зв’язків і навчальної роботи к.філол.н., професор Шульган О.О.

Секція романо-германських мов забезпечує викладання англійської, німецької та французької мов на 1-4-х курсах з усіх базових напрямків ОКР бакалавр, магістр. На секції кафедри здійснюється викладання в групах «технічної еліти», де навчання з усіх дисциплін здійснюється тільки англійською мовою. Викладачі секції кафедри також проводять заняття з мовної підготовки аспірантів і здобувачів і беруть участь в прийманні вступних екзаменів до аспірантури, а також кандидатського мінімуму з іноземної мови.

Секція кафедри приділяє увагу мультилінгвістичній підготовці студентів з урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. На секції кафедри введені додаткові мовні курси для студентів і викладачів ОНАЗ на базі Лінгвістичного центру, створеного в 2006 році при кафедрі іноземних мов для реалізації проекту за програмою TEMPUS-TASIS «Мережа регіональних спеціалізованих центрів англійської мови для викладачів українських вишів».

Лінгвістичний центр ОНАЗ оснащений сучасними технічними засобами навчання (широкоформатний телевізор «Phillips» 32pw 8620/12, DVD-програвач, підвісний проектор з екраном, 4 персональних комп’ютера і ноутбук), які дають можливість урізноманітнити форми навчальної роботи і підвищити якість мовної підготовки студентів, аспірантів і викладачів ОНАЗ.

Протягом останніх декількох років були розроблені такі додаткові курси:

  • «Друга іноземна мова в диплом Академії»;
  • «Поглиблений курс англійської мови»;
  • «Поглиблений курс німецької мови»;
  • «Поглиблений курс французької мови»;
  • «Короткий керівництво граматики англійської мови»;
  • «Курс підготовки до складання кандидатського мінімуму з іноземної мови»;
  • «Курс англійської мови для викладачів спеціальних дисциплін в групах технічної еліти».

Згідно з «Положенням про південноукраїнського лінгвістичний центр при ОНАЗ ім. О.С. Попова» проводиться сертифікація знань англійської мови з метою визначення рівня володіння (А1, А2, В1, В2, С1, С2) і видача відповідного сертифіката європейського зразка. Заняття проводить доцент Чугунова Н.В.

При Лінгвістичному центрі працює також відео-клуб для всіх зацікавлених студентів та викладачів, де відбувається перегляд фільмів іноземними мовами з подальшим обговоренням.

Секції романо-германських мов залучає до викладацької діяльності носіїв іноземних мов. Так, з 2006 р реалізується спільний проект з інститутом германістики Віденського університету (Австрія), який забезпечує викладання німецької мови як іноземної австрійськими стажерами, а з 2007 р. кафедра співпрацює з «Корпусом миру» (США) в проекті з викладання англійської мови як іноземного американськими викладачами у вищих навчальних закладах України.