ВСТУПНИЙ ЕКЗАМЕН В МАГІСТРАТУРУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Згідно з чинними  «Правилами  прийому до Одеської національної академії зв’язку ім.О.С.Попова у 2010 р.» (погодження  МОН України від 28.11.2009 р.),   для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень  магістра на основі  базової вищої освіти передбачено обов’язкове  складання  вступного екзамену з іноземної мови. Нижче наведена структура даного екзамену та навчальні матеріали, які рекомендовані для опрацювання в ході підготовки до нього. Екзамен складається з 3 частин:

1. Письмовий тест на перевірку  лексико-граматичного матеріалу,  засвоєного за програмою бакалаврської підготовки  з іноземної мови за базовими напрямками навчання в ОНАЗ. Тест  складається з 50 завдань,  створених на основі матеріалу,  засвоєного згідно з навчальною програмою з іноземної мови ОНАЗ, правильне виконання кожного з яких оцінюється 2 балами (максимальна оцінка  за тест – 100 балів, час на виконання 50 хвилин). Зразок тестового завдання та перелік навчальних текстів, покладених в основу тесту, додаються.

2. Письмовий переклад загально-технічного (або економічного) тексту (обсяг 1500-2000  друкованих знаків, час на виконання  не більше  40 хвилин). Перелік текстів, що виносяться на екзамен, додається.

3. Усне монологічне висловлювання на одну з запропонованих тем (обсяг 20-25 фраз, час на висловлювання не більше 5 хвилин, час на підготовку не більше 10 хвилин). Зразки тем, що виносяться на екзамен, додаються.

   УВАГА !   
               Можна отримати пояснення  щодо вступного екзамена в магістратуру  з іноземної мови  по телефону +38-048-705-03-41 (кафедра іноземних мов) щопонеділка та щосереди з 10.00 до 11.00.
                Запитання можна також надіслати на кафедру іноземних мов по електронній пошті :  foreign.lang@onat.edu.ua