Сьогодні професорсько-викладацький склад секції – це висококваліфіковані, досвідчені фахівці:

Шульган Олена Олександрівна (к.ф.н., доцент) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1982 році за спеціальністю «філолог, викладач німецької мови», з 1985 р. по 1988 р. навчалася в аспірантурі за спеціальністю «10.02.04 – германські мови»; 1990р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему «Фонотактична модель початку слова та її функціональне значення у німецькій мові (діахронічне дослідження)». 1989 року, після закінчення аспірантури, О.О. Шульган почала працювати в ОНАЗ ім. О.С. Попова на посаді викладача, надалі старшого викладача та доцента кафедри іноземних мов. Вона є автором понад 40 наукових та науково-методичних праць, ініціатором запровадження нового навчального курсу «Друга іноземна мова в диплом Академії». За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий внесок у забезпечення розвитку галузі зв’язку Шульган О.О. нагороджено «Почесною грамотою Міністерства транспорту та зв’язку України» (2004р.); «Грамотою за заслуги перед українським народом від Верховної Ради України» (2008р.); «Почесною грамотою Кабінету Міністрів України» (2009р.),званням «Заслужений працівник освіти» (2012р.).

Тарасенко Людмила Василівна (к.п.н., доцент) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова у 1973 році; 1989 р. захистила дисертацію на тему «Обучение чтению на французском и английском языке посредством синтагматического членения»;

Чугунова Неллі Володимирівна (доцент) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1972 році;

Кузнєцова Галина Петрівна (старший викладач) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1991 році;

Завалевська Олена Василівна (к.п.н., доцент) закінчила факультет романо-германських мов ПДПУ ім. К.Д. Ушинського у 2004 році; у 2011р. захистила дисертацію на тему «Педагогічні умови формування професійного самоврядування майбутніх фахівців ВТНЗ»;

Чепелюк Наталія Іувіналіївна (к.п.н., доцент) закінчила у 1998р. Рiвенський економіко-гуманітарний інститут, педагогічний факультет; у 1998 році вступила до аспірантури в ПДПУ ім. К.Д. Ушинського та у 2000р. захистила дисертацію на тему «Методика збагачення словникового запасу дієслівними формами, утвореними префиксально-суфіксальним способом»

Мініч Наталя Пилипівна (доцент)

Веретенникова Валентина Петрівна (старший викладач) закінчила факультет романо-германської філології Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова у 1977 році;

Радіус Олена Анатоліївна (старший викладач) закінчила ПДПУ ім. К.Д. Ушинського, факультет історико-філологічний у 2001р.;

Голуб Наталя Миколаївна (викладач) закінчила ГПІІМ вчительський перекладацький факультет у 2002р.;

Очеретна Ольга Юріївна (викладач) закінчила ПДПУ ім. К.Д. Ушинського факультет історико-філологічний у 2001р.

Навчально-допоміжний персонал секції складається з провiдного фахiвця Посадськової Олени Володимирівни – закінчила факультет телекомунікаційних систем у 2004 р. та факультет економіки підприємства у 2011 р. та фахiвця Коєвої Юлiї Сергiївни- закiнчила факультет романо-германської фiлологiї в 2015р.