1. Веретеннікова В.П., Шульган О.О., Тарасенко Л.В. «П’ятимовний словник-довідник. РВ, ТВ». – 2015. – 118 с.
 2. Веретеннікова В.П., Завалевська О.В. «Public Relations. A Course of English» – Навчальний посібник з англійської мови для студентів 1-3курсов напряму РЗГ. – 2015. – 285с.
 3. Кузнєцова Г.П., Чепелюк Н.І. «English for Students of Economics and Management» – для спец. “Економіка та менеджмент”  – 2016. – 163 с.
 4. Шульган О.О. Мовна сертифікація як невід’ємна ланка процесу удосконалення рівня володіння іноземними мовами та забезпечення механізму її реалізації в ОНАЗ ім. О.С. Попова / О.О.Шульган // Материалы VІ Международной научно-методической конференции «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов», 8-9 жовтня 2015 р. – Одеса: ВМВ, 2015. – С. 278-280.
 5. Шульган О.О. Einige phonotaktische Gesetzmäβsgkeiten  des deutschen Wortanlauts (eine diachronische Untersuchung) / О.О. Шульган // Матеріали міжнародної конференції FORLANG-2015 «Foreign Languages in the Academic Environment», 18-19 червня 2015 р. – «FORLANG». – Кошице, Технічний університет Кошице, 2015. – С. 168-172.
 6. Кузнєцова Г.П. Задачі та проблеми синхронного перекладу наукових конференцій та семінарів / Г.П. Кузнєцова, Н.І. Чепелюк // Матеріали УІ Міжнародної науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов, 8-9 жовтня 2015 року, Одеса: СПД ФО Бровкін О.В., 2015. – С.218-223.
 7. Кузнєцова Г.П. Англійська лінгва франка як продукт глобалізації / Г.П. Кузнєцова // Матеріали  XI  Міжнародної науково-практичної конференції  «Наука та освіта без кордонів – 2015», Філологічні науки/7. Мова, мовлення, мовна комунікація Sp. z o.o. “Nauka I studia”, (Przemysl, Польша) – V.10, P. 8-15.
 8. Кузнєцова Г.П. Традиційні та інноваційні методики викладання англійської мови / Г.П. Кузнєцова // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції  «Передова наука-2016», Филолоічні науки/7. Мова, мовлення, мовна комунікація (Англія) – 10 стор.
 9. Завалевська О.В. Організація самостійної діяльності у процесі підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до застосування індивідуальних освітніх траєкторій / О.В.Завалевська // Науковий вісник, Одеса. – 2015. – С.20-25.
 10. Чугунова Н.В. How to Teach Referencing / Н.В.Чугунова // Матеріали VІ Міжнародної  науково-методичної конференції «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов», 8-9 жовтня 2015 р. – Одеса: ВМВ, 2015. – С.
 11. Чугунова Н.В. Использование информативно-коммуникативных технологий в обучении иностранному языку в техническом вузе / Н.В.Чугунова // Сборник публикаций мультидисциплинарного научного журнала «Архивариус» по материалам III международной научно-практической конференции: «Наука в современном мире» г. Киева: сборник со статьями  (уровень стандарта, академический уровень). – К. : мультидисциплинарный научный журнал «Архивариус», 2015. – С. 105-107.
 12. Чугунова Н.В. Some Features of Communicative Competence Formation, “Sharing the Results of Research Towards Closer Global Conference of Scientists” / Н.В.Чугунова // Results of the VI International Conference: Collection of Research Papers (December, 2015) / Responsible editors: M. Prykhodko, S. Tonkykh, A. Mintz – Montreal, Canada: Published by Accent Graphics Communications, 2015. – Рp.
 13. Веретенникова В.П. Лингводидактическое тестирование в обучении иностранному языку / В.П.  Веретенникова // Материалы Х международной научно-практической конференции. – 30.03.2015-05.04.2015 гг. – «Филологические науки», т.14, Шеффилд, Великобритания. – 2015. – С.12-18.
 14. Тарасенко Л.В. Педагогічний потенціал використання мультисервісних програм при навчанні іноземним мовам в ОНАЗ ім. О.С.Попова / Л.В. Тарасенко, О.С.Арбузнікова // Материалы VІ Международной научно-методической конференции «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов», 8-9 жовтня 2015 р. – Одеса: ВМВ, 2015. – С.
 15. Чепелюк Н.І. Деякі шляхи вирішення проблеми мотивації студентів у навчанні англійської мови / Н.І. Чепелюк // Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», 24-25 грудня 2015р., м. Переяслав-Хмельницький, Україна. – № 19. – 2015. – С. 127-130.
 16. Мініч Н.П. Callan Method in English Language Teaching / Н.П. Мініч // Материалы VІ Международной научно-методической конференции «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов», 8-9 жовтня 2015 р. – Одеса: ВМВ, 2015. – С.