Наукова робота секції проводиться відповідно до теми держбюджетної НДР: «Розробка принців і практики вивчення викладання та оцінювання рівня володіння іноземними мовами з урахуванням Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти».

Крім навчальної та науково-методичної роботи, викладачі секції здійснюють переклад іншомовної наукової та науково-технічної літератури для спеціальних кафедр Академії, іноземної кореспонденції, яка надходить до ОНАЗ; переклад анотацій, статей та тез доповідей, які подають представники ОНАЗ для опублікування за кордоном або для участі в міжнародних конференціях; редагування навчально-методичних посібників викладачів спеціальних кафедр для груп технічної еліти. Співробітники секції беруть участь як усні перекладачі у переговорах з іноземними партнерами, у проведеннях міжнародних симпозіумів, конференцій, семінарів, які відбуваються в ОНАЗ, а також у захисті дисертацій іноземними громадянами.