inyaz [object object] Секція романо-германських мов inyaz

Верхній ряд (зліва направо): ст. викл. Веретенникова В.П.; доц. Кузнєцова Г.П.; доц. Тарасенко Л.В.;
зав.каф., доц. Шульган О.О.; доц. Чугунова Н.В.; викл. Голуб Н.М.

Нижній ряд (справо наліво):  методист Арбузнікова О.С.; зав.лаб. Посадскова О.В.; ст. викл. Чепелюк Н.І.;
ст. викл. Радіус О.А.; викл. Очеретна О.Ю.; ст. викл. Завалевська О.В.

Кафедру іноземних мов було засновано у 1930р. У різні роки кафедру очолювали: Луценко С.І.(до 1952р.), Семенов Є.Г. (з 1952р. до 1976р.), Файдюк М.В. (з 1976р. до 1983р.), Халілов О.Ш. (з 1983р. до 1998р.), Кудряшова В.О. (з 1998р. до 2008р.), Шульган О.О. (з 2008р.). З березня 2016р. обов’язки завідувача кафедри виконує Понамаренко І.В.

Cекція романо-германських мов забезпечує викладання англійської, німецької та французької мов на 1-4-их курсах за всіма базовими напрямами бакалаврської підготовки ОНАЗ, а також для магістрів. Особливе значення в навчально-методичній діяльності кафедри в останні роки набуло викладання в групах «технічної еліти», де навчання з усіх дисциплін здійснюється тільки англійською мовою. Викладачі кафедри також проводять заняття з мовної підготовки аспірантів і пошукувачів та беруть участь у прийомі вступних екзаменів до аспірантури, а також кандидатського мінімуму з іноземної мови.

Останнім часом особливий акцент у роботі кафедри  робиться на мультилінгвістичній підготовці студентів із урахуванням Загальноєвропейських Рекомендацій Ради Європи з мовної освіти. На кафедрі запроваджено декілька додаткових мовних курсів для студентів та викладачів ОНАЗ на базі Лінгвістичного центру, створеного 2006 року при кафедрі іноземних мов для реалізації проекту за програмою TEMPUS-TASIS «Мережа регіональних спеціалізованих центрів англійської мови для викладачів українських ВНЗ»

Лінгвістичний центр ОНАЗ оснащено сучасними технічними засобами навчання(широкоформатний телевізор «Phillips» 32pw 8620/12, DVD-програвач , підвісний проектор з екраном, 4 персональні комп’ютери та ноутбук), які дають урізноманітнити форми навчальної роботи та підвищити якість мовної підготовки студентів, аспірантів та викладачів ОНАЗ.

Протягом останніх кількох років було започатковано такі додаткові курси, як «Друга іноземна мова в диплом Академії», «Поглиблений курс англійської мови», «Поглиблений курс німецької мови», «Поглиблений курс французької мови», «Стислий курс граматики англійської мови», «Курс підготовки до складання кандидатського мінімуму з іноземної мови», «Курс  англійської мови для викладачів фахових дисциплін у групах технічної еліти».

Відповідно до «Положення про Південноукраїнський Лігвістичний Центр при ОНАЗ ім. О.С. Попова» проводиться сертифікація знань англійської мови з метою визначення рівня володіння (А1,А2,В1,В2,С1,С2) та видача відповідного сертифікату європейського зразка. Заняття проводить доцент Чугунова Н.В.

При Лінгвістичному центрі працює також відео-клуб для усіх зацікавлених студентів та викладачів, де відбувається перегляд фільмів іноземними мовами з наступним обговоренням.

Специфічною рисою в роботі секції романо-германських мов є залучення до викладання носіїв відповідних мов. Так, з 2006р. реалізується спільний проект з інститутом  германістики Віденського університету (Австрія), який забезпечує викладання німецької мови як іноземної австрійськими стажистами, а з 2007р. кафедра співпрацює з «Корпусом миру» (США) у проекті з викладання англійської мови як іноземної американськими викладачами у ВНЗ України.