Керівництво науковою роботою студентів з підготовкою наукових доповідей на конференцію

№ з/п

ПІБ студента

Факультет, спеціальність, курс, група

Науковий керівник

Бібліографічний опис опублікованих робіт

(Назва наукової роботи; Видавництво, журнал (назва, номер, рік); Назва конференції, симпозіуму, форуму, семінару, місце і дата проведення)

Кількість друк. арк.

1

Попова В.

ННІ ЕМ, 1 курс, ЕП

Нерубасська А.О.

Системна модель релігії. // Матеріали 68 науково-техничної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 4 – 6 грудня 2013 р. – ОНАЗ ім. О.С. Попова, Секція № 7. Гуманітарний напрям.

0.1

2

Крикіна К.

ННІ ЕМ, 1 курс, ЕП

Нерубасська А.О.

Дескрипторний аналіз філософських концепцій буття людини: історичний аспект. // Матеріали 68 науково-техничної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 4 – 6 грудня 2013 р. – ОНАЗ ім. О.С. Попова, Секція № 7. Гуманітарний напрям.

0.1

3

Казаковцева Д.

ННІ ЕМ, 1 курс, ЕП

Нерубасська А.О.

Самотність в умовах розвитку сучасного суспільства. // Матеріали 68 науково-техничної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 4 – 6 грудня 2013 р. – ОНАЗ ім. О.С. Попова, Секція № 7. Гуманітарний напрям.

0.1

4

Ярош А.

ННІ ЕМ, 1 курс, МО

Нерубасська А.О.

Деякі аспекти творчості Л. да Вінчи. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». 17-18 квітня 2014. –Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. С. 29-32

0.2

5

Масленнікова А.

ННІ ЕМ, 1 курс, МО

Нерубасська А.О.

Порівнянний аналіз процесу муміфікації. // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». 17-18 квітня 2014. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. С. 65-67

0.2

6

Соколова Ю.

Студентка МО-1.01.

Пунченко О.П.

Тезисы: Творчество как основной конструкт социальной деятельности личности// Матеріали 69 -ї Міжнародної  науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів

та студентів / 3 – 5 грудня 2014.  – Одеса: ОНАЗ ім. О. О. Попова, 2014. – С.159-161.

0,2

7

Куба В. В.

аспірант

Ворніков В.І.

Тези: Соціокультурні засади духовності: ” Душа” і її проявленність в мистецтві // Матеріали 69 -ї Міжнародної  науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів

та студентів / 3 – 5 грудня 2014.  – Одеса: ОНАЗ ім. О. О. Попова, 2014.     – С. 132-134.

0,2

8

Тікаєва Ю.    

аспірант

Ворніков В.І.

 Тези:Соціальна і віртуальна реальність в інформаційному суспільстві // Матеріали 69 -ї Міжнародної  науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів

та студентів / 3 – 5 грудня 2014.  – Одеса: ОНАЗ ім. О. О. Попова, 2014.     – С.

0,2

9

Hutham M. Salih Al-F.

Graduate student

Vornikov V.

Теthis:The problem a creative thinking at the modern philosophy of education//Матеріали 69 -ї Міжнародної  науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів

та студентів / 3 – 5 грудня 2014.  – Одеса: ОНАЗ ім. О. О. Попова, 2014. – С. 113-115.

0,2

10

Таранішин О.О.

Богаченко В.В.

Тези: Демократия как условие развития личности в индивидуализированном обществе // VI Международная научно-практическая  конференция “Экономика и управление в условиях построения информационного общества”, 28-29 марта 2017. – С. 35-37

11

Левченко В.О.

Пунченко О.П.

Тези : Культура як визначальний  тренд розвитку стародавніх латиноамериканських цивілізацій // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». 21-22 березня  2018. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова.С. 33-36

12

Козарев К.Е.

Богаченко В.В.

Диалог «человек-техника» в контексте техно-информационной цивилизации// Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». 21-22 березня  2018. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. С. 35-38

13

Руденко А.В.

Богаченко В.В.

Профессиональная деформація личности програмиста:философски-психологический аспект // Матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства». 21-22 березня  2018. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова. С. 26-29

Студент 3 курсу ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії ОНАЗ ім. О.С. Попова А. Могоряна,  під керівництвом доц. Нерубасської А.О., пройшов до другого туру Всеукраїнського конкурсу СНР з філософських наук, Одеса 25-28 березня 2015 рік.

В 2016 році під керівництвом доц. Нерубасської А.О. студентка 3 курсу ННІ Е та М Соколова Ю. прийняла участь у конкурсі Віктора Пінчука «Завтра.UA» та пройшла до другого туру.

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».
17-18 квітня 2014. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова