Кафедра філософії як самостійна одиниця організована в 1975 році

На даний момент до складу кафедри входять: зав. кафедрою – д.філос.н. ПАЛЬЧИНСЬКА М.В., д. філос. н. ВОРНІКОВ В.І., к.пед.н., доц. ШИЛІНА Н.Є., к.іст.н., доц. ГАНЧЕВ О.І.,  ст. викл., к. філос.н. БОГАЧЕНКО В.В., пров. фах. Кулік О.К.

До основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, можна віднести такі: філософію, філософські проблеми наукового пізнання, психологію, педагогіку, історію України, історію української культури, культурологію.

На кафедрі широко застосовуються сучасні методики навчання: розробка та впровадження програм дистанційного навчання, участь студентів і викладачів в Інтернет-конференціях та інше. Проводиться наукова робота зі студентами, результатами якої є доповіді на наукових міжнародних конференціях, участь у конкурсах і олімпіадах, публікації в спеціалізованих виданнях.

Особливість навчального та виховного процесів, який проводиться кафедрою, полягає в тому, що їх центральною фігурою, основним об’єктом є студент. У рамках визначених пріоритетів, кафедрою і надалі буде проводитися подальше удосконалення і розвиток як наукової, так і навчальної роботи, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до сучасних вимог вищої освіти України.

Контакти:  тел. 705 03 80
ауд. 227

kaphedra.philos@onat.edu.ua