В межах спеціальності 151 – Автоматизація та  комп’ютерно-інтегровані технології кафедра веде підготовку фахівців за двома спеціалізаціями:

151.1 – Компютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування,

151.2   –  Робототехніка та технології Інтернет-речей.

Кафедра   також забезпечує викладання ряду дисциплін і для інших спеціальностей. Більшість занять проводяться у комп’ютерних лабораторіях кафедри. На комп’ютерах встановлені програмні пакети імітаційного моделювання складних систем автоматизації, що дозволяє вести навчальний процес в межах єдиних принципів та забезпечити послідовність викладання спеціальних дисциплін. З використанням сучасного програмного забезпечення в лабораторіях кафедри  студенти виконують курсове та дипломне проектування. Також на комп’ютерах лабораторії кафедри розміщені електронні конспекти лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, що дозволяє студентам працювати самостійно.