В наступний час  навчальний процес на кафедрі забезпечують  вісім викладачів, завідуючий лабораторіями та інженер. Серед викладачів п’ять  кандидатів наук, доцентів: Флейта Ю.В., Воробйова О.М., Савицька М.П., Тігарєв А.М.,  Стопакевич А.О.,  два старших викладача: Кушнір І.С., Манаков С.Ю.;  викладач Марколенко Т.Д. Завідуюча лабораторіями Альошина Л.О., інженер Бессчотнова Г.І.  Всі викладачі кафедри мають базову вищу освіту, відповідну до профілю дисциплін, що викладаються