Викладачі кафедри приймають участь у науково-дослідній роботі. Наука є невід’ємним атрибутом діяльності кафедри з початку її існування. На кафедрі виконуються ініціативні науково-дослідні роботи.  За роки існування кафедри її викладачі  опублікували цілу низку  наукових праць, серед яких є монографії, наукові статті у фахових виданнях України, закордонних міжнародних виданнях, тези на наукових міжнародних та всеукраїнських конференціях. Так за 2016-2017 навчальний рік було опубліковано шість статей та двадцять чотири  тези доповідей. Особливе значення у науковій діяльності кафедри займає  активізація наукової творчості студентів. На кафедрі  організовано студентський науковий гурток.

Викладачі кафедри виконують керівництво науковими дослідженнями студентів, підготовкою тез доповідей на міжнародні та академічні конференції, студентськими науковими роботами на Всеукраїнський конкурс  «Завтра.UA», Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з  технічних  наук  МОН України.