Навчальний процес і методична робота викладачів кафедри нерозривно пов’язані із науковими дослідженнями. Студенти не тільки отримують знання на фундаментальному рівні, а й навчаються самостійно досліджувати  тенденції розвитку  техніки у сучасному світі. Викладачі кафедри активно застосовують найсучасніші методи навчання для формування необхідних компетенцій у майбутніх фахівців. Заняття проводяться, як на українській так і на англійській мові.  На даний час основні завдання  навчально-методичної роботи кафедри полягають у розробці навчальних планів і програм дисциплін до нових спеціалізацій, а також їх методичного забезпечення. За 2016-2017 навчальний рік  викладачами кафедри було видано навчальний посібник  та  чотирнадцять методичних посібників.

Кафедрою здійснюються усі необхідні  заходи щодо подальшого удосконалення і розвитку як наукової, так і навчальної роботи, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації викладацького складу кафедри відповідно до сучасних вимог вищої освіти України.