Кафедра була організована  у вересні  2011 року, як випускаюча кафедра для бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05020202 – Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Зараз це спеціальність 151.  Першим завідуючим кафедрою був кандидат технічних наук, доцент Тігарєв А.М.  З 2012 по 2015 рік  кафедру очолював доктор технічних наук, професор Панфілов І.П.  Зараз кафедру очолює  кандидат технічних наук, доцент  Флейта Ю.В.