Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв  (КІТПіВ) ОНАЗ організована 15.09.2011 р. як випускаюча Кафедра для бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05020202 – Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Професійна діяльність фахівця зі спеціальності 7.05020202 на первинних посадах полягає:

  • в удосконаленні, розробленні та впровадженні комп’ютерно-інтегрованих систем в автоматичних та автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом;
  • у прийнятті тактичних та стратегічних рішень з задач управління та роботи обладнання комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними процесами та виробництвом.

Основні напрями професійної діяльності – організаційна та виробнича. Фахівець зі спеціальності 7.05020202 за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватись до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як управлінська та науково-педагогічна.

Кафедра КІТПіВ забезпечує викладання спеціальних дисциплін і є випускаючою для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та спеціалізацій «Програмне забезпечення інформаційних мереж», «Телемедицина».

Навчальний процес на кафедрі ведуть 24 викладачі, з яких: 17 штатних працівників ОНАЗ, 2 внутрішні сумісники та 5 зовнішніх сумісників. Укомплектованість штату складає 100%. Серед викладачів 10 кандидатів наук (41,67%), з них мають вчене звання доцента – 9 чол. Всі викладачі Кафедри мають базову вищу освіту, відповідну до профілю дисциплін, що викладаються. Очолює кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв доцент, кандидат технічних наук Флейта Юрій Вікторович.

Більшість занять проводяться у комп’ютерних лабораторіях кафедри КІТПіВ. На комп’ютерах встановлені програмні пакети імітаційного моделювання складних систем автоматизації, що дозволяє вести навчальний процес в межах єдиних принципів та забезпечити послідовність викладання спеціальних дисциплін. З використанням сучасного програмного забезпечення в лабораторії кафедри КІТПіВ студенти виконують курсове та дипломне проектування. Також на комп’ютерах лабораторії кафедри розміщені електронні конспекти лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, що дозволяє студентам працювати самостійно.

Автоматичний переклад:

Майбутні події