Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв  (КІТПіВ) ОНАЗ організована 15.09.2011 р. як випускаюча Кафедра для бакалаврів, спеціалістів та магістрів зі спеціальності 7.05020202 – Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва. Професійна діяльність фахівця зі спеціальності 7.05020202 на первинних посадах полягає:

  • в удосконаленні, розробленні та впровадженні комп’ютерно-інтегрованих систем в автоматичних та автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом;
  • у прийнятті тактичних та стратегічних рішень з задач управління та роботи обладнання комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними процесами та виробництвом.

Основні напрями професійної діяльності – організаційна та виробнича. Фахівець зі спеціальності 7.05020202 за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватись до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як управлінська та науково-педагогічна.

Кафедра КІТПіВ забезпечує викладання спеціальних дисциплін і є випускаючою для студентів спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами» та спеціалізацій «Програмне забезпечення інформаційних мереж», «Телемедицина».

Навчальний процес на кафедрі ведуть 24 викладачі, з яких: 17 штатних працівників ОНАЗ, 2 внутрішні сумісники та 5 зовнішніх сумісників. Укомплектованість штату складає 100%. Серед викладачів 10 кандидатів наук (41,67%), з них мають вчене звання доцента – 9 чол. Всі викладачі Кафедри мають базову вищу освіту, відповідну до профілю дисциплін, що викладаються. Очолює кафедру комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв доцент, кандидат технічних наук Флейта Юрій Вікторович.

Більшість занять проводяться у комп’ютерних лабораторіях кафедри КІТПіВ. На комп’ютерах встановлені програмні пакети імітаційного моделювання складних систем автоматизації, що дозволяє вести навчальний процес в межах єдиних принципів та забезпечити послідовність викладання спеціальних дисциплін. З використанням сучасного програмного забезпечення в лабораторії кафедри КІТПіВ студенти виконують курсове та дипломне проектування. Також на комп’ютерах лабораторії кафедри розміщені електронні конспекти лекцій та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, що дозволяє студентам працювати самостійно.