Фізичне вихованняскладова освіти і виховання, педагогічний, навчально-виховний процес, предмет (навчальна дисципліна), спрямований на оволодіння знаннями, уміннями й навичками щодо управління фізичним розвитком людини різновидами рухової активності, з метою навчання і виховання особистості в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення.

До навчальної секції фізичного виховання кафедри розподіляють студентів, які при анкетуванні виявили бажання займатися в цій секції відповідними видами рухової активності, визначеними в навчальній програмі з фізичного виховання.

До навчальних груп навчальної секції фізичного виховання зараховують студентів, віднесених за станом здоров’я до основної чи підготовчої медичної групи. Заняття із студентами навчальної секції фізичного виховання проводяться в навчальний час за розкладом занять зазначеної секції.

Основними тематичними розділами дисципліни є: легка атлетика, гімнастика, спортивні ігри (баскетбол, волейбол). Безпосередньо на заняттях з фізичного виховання використовується сукупність видів фізичних вправ відповідно до розділу навчального плану.

Фізична реабілітаціяспеціалізований напрям процесу фізичного виховання людини з відхиленнями в стані здоров’я.

До навчальної секції фізичної реабілітації кафедри фізичного виховання розподіляють студентів, у яких за даними анкетування є відхилення в стані здоров’я.

До навчальних груп цієї навчальної секції зараховують студентів, які за

даними особистої медичної картки, медичного обстеження віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, групи лікувальної фізичної культури або звільнені від практичних занять.

Заняття зі студентами навчальної секції фізичної реабілітації проводяться, як правило, фахівцями зі спеціальною освітою, у навчальний час за розкладом навчальних занять зазначеної навчальної секції.

Спортивне виховання спеціалізований напрям процесу фізичного виховання в окремому виді спорту.

До навчальної секції спортивного виховання кафедри фізичного виховання розподіляють студентів, які виявили бажання вдосконалювати свою спортивну майстерність у видах спорту цієї секції.

До навчальних груп навчальної секції спортивного виховання зараховують студентів, віднесених за станом здоров’я до основної медичної групи, які за результатами контрольного тестування мають позитивні показники функціональної і фізичної підготовленості та, як правило, показники виконання спортивної класифікації в обраному виді спорту. Навчальні групи зазначеної навчальної секції комплектуються за спеціалізаціями з видів спорту, визначеними в навчальній програмі з фізичного виховання та кваліфікаційними вимогами.

Заняття зі студентами навчальної секції спортивного виховання проводяться за розкладом навчальних занять зазначеної секції.

Викладачами нашої кафедри проводяться секційні тренувальні заняття з таких видів спорту:

 • Бадмінтон – одна з найдавніших ігор нашої планети. Існує безліч версій з приводу його походження. Деякі цілком певні факти говорять про те, що сучасний бадмінтон розвився з давньої гри у волан. Ще два тисячоліття тому в волан грали дорослі і діти в Древній Греції, Китаї, Японії, Індії, країнах Африки. Гра являє собою дієвий засіб підвищення загального тонусу, вона відмінно знімає напругу, розвиває фізичні якості, значно підвищує витривалість. Крім вдосконалення зазначених якостей, сприятливий вплив полягає у формуванні швидкого мислення. У процесі гри в бадмінтон учасникам доводиться стежити за траєкторією волана, що виступає корисною гімнастикою для очей людини.

  Збірну команду з бадмінтону тренує викладач Чеховська Оксана Володимирівна.

 • Баскетбол – гра, вигадана американським викладачем Джеймсом Нейсмітом в кінці XIX століття, а точніше 21 грудня 1891 року. Баскетбол – одна з найпопулярніших ігор в нашій країні і в усьому світі. Для баскетболу характерні різноманітні рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, ловля, кидки і ведення м’яча, здійснювані в єдиноборстві із суперниками. Така специфіка гри визначається незначними розмірами майданчика і необхідністю раптово переходити від одних дій до інших, діяти в умовах постійного ліміту часу, нав’язаного ступенем протидії супротивника. Під впливом занять баскетболом поліпшуються функції внутрішніх органів і систем (обмін речовин, кровообіг, подих та ін.). Рухи стають більш точними , координованими, упевненими. Збільшується м’язова сила, зміцнюється зв’язковий апарат, формується правильна постава. Різноманітна діяльність у грі можлива лише за наявності здатності швидко оцінювати ситуацію в кожен конкретний момент і самостійно приймати рішення. Для цього необхідно вміти розподіляти увагу, добре бачити ситуацію, що складається, і запам’ятовувати її, орієнтуватися і вміти аналізувати. Активна боротьба висуває особливі вимоги до вольових зусиль, а тому за мірою продовження занять у тих, що займаються, удосконалюються здібності до прояву волі, сміливості, рішучості, ініціативи, самостійності в прийнятті рішень і умінні стримувати негативні емоції. Свідома діяльність вимагає швидкості прийняття рішень, що сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. У системі занять ці здібності удосконалюються й у житті людини і її трудовій діяльності виявляються дуже цінними і необхідними. Колективність дій у досягненні мети зв’язана сполученням особистих інтересів з інтересами командами, завдяки чому колектив сприяє вихованню самодисципліни, активності, ініціативи, товариської взаємодопомоги й ін. Чоловічу та жіночу збірну академії з баскетболу тренує старший викладач Шандіцева Поліна Михайлівна.

 • Легка атлетика. Батьківщиною легкої атлетики, та й спорту в цілому, можна вважати Давню Грецію. Легка атлетика – один з основних і найбільш масових видів спорту, об’єднуючий ходьбу і біг на різні дистанції, стрибки в довжину і висоту, метання диска, списа, молота, штовхання ядра, а також легкоатлетичне багатоборство – десятиборство, п’ятиборство та ін. У програмі сучасних Олімпійських ігор легка атлетика представлена ​​24 видами для чоловіків і 14 – для жінок. Основою легкої атлетики є природні рухи людини. Заняття легкою атлетикою сприяють всебічному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я. Популярність і масовість легкої атлетики пояснюються загальнодоступністю і великою різноманітністю легкоатлетичних вправ, простотою техніки виконання, можливістю варіювати навантаження і проводити заняття в будь-який час року не тільки на спортивних майданчиках, але і в природних умовах. Секцію з легкої атлетики у нашому вузі очолює ст. викладач Макаров Мстислав Львович.

 • Волейбол. У 1895 році Уільям Дж. Морган інструктор Асоціації молодих християн вирішив змішати елементи баскетболу, бейсболу, гандболу для того, щоб створити нову гру для своїх друзів-бізнесменів, яка була б менш контактною, і створив гру волейбол (в той час вона називалася «mintonette»). Діяльність волейболістів здійснюється за допомогою ігрових прийомів-переміщень, подач, прийомів і передач м’яча, нападаючих ударів і блокування. Для гри характерні різноманітні чергування рухів, зміна ігрових ситуацій, зміна інтенсивності і тривалості діяльності кожного гравця. Умови ігрової діяльності привчають людей, що займаються, діяти з максимальною напругою своїх сил і можливостей, переборювати труднощі в ході спортивної боротьби, постійно стежити за ходом гри, миттєво оцінювати ситуацію, що змінилася, і приймати правильні рішення. Ці особливості сприяють вихованню почуття колективізму у гравців, наполегливості, рішучості, цілеспрямованості, уваги і швидкості мислення, здатності керувати своїми емоціями, удосконаленню основних фізичних якостей.

  Тренувальний процес збірних команд академії з класичного та пляжного волейболу здійснюється під керівництвом канд. педагогічних наук Самокиша Івана Івановича та ст. викладача Децик Тетяни Едуардівни.

 • Настільний теніс. Більшість фахівців вважають, що настільний теніс з’явився в Англії, як різновид Королівського тенісу. Швидше за все, історія настільного тенісу, а точніше його прояви, йдуть у другій половині XIX століття. Хоча ще в XVI столітті в Англії і Франції виникла потішна гра без певних правил. М’яч був з пір’ям, пізніше з’явився гумовий. Збереглися малюнки, на яких можна побачити гру давніх часів, коли грали ракетками зі струнами, схожими на ті, які нині прийняті в звичайному, так званому великому тенісі. Систематичні заняття настільним тенісом сприяють загальному фізичному розвитку. Вони посилюють кровообіг, поглиблюють дихання, тренують серце. В процесі тренувань поліпшуються окомір і периферичний зір, збільшуються сила і рухливість нервових процесів, розвивається швидкість реакцій. І ще одну цінну якість виховує настільний теніс – поєднання сили з рухливістю і гнучкістю опорно-рухового апарату.

  Команду з настільного тенісу тренує старший викладач Вишньова Лідія Петрівна.

 • Єдиноборства. Єдиноборства беруть початок з давніх часів, розвиток їх відбувався у всьому світі (Єгипет, Греція, Китай і т.д.). Виникненню спортивних єдиноборств сприяли Стародавні Олімпійські ігри, що проводились у Греції. У наш час заняття спортивними єдиноборствами в Україні і у всьому світі набули широкої популярності. Існують різні види спортивних єдиноборств такі як: бокс, карате, боротьба вільна та класична, дзюдо і т.д. Заняття єдиноборствами сприяють підвищенню функціонального стану систем організму людини і розвитку його фізичних, психічних і духовних якостей. При цьому ті, хто займаються єдиноборствами, опановують необхідні навички самооборони. Збірну команду з боксу та карате тренує старший викладач Макаров Мстислав Львович. Тренувальні заняття з дзюдо та самбо проводить старший викладач Діскаленко Сергій Іванович.

 • Футбол. Футбольні фахівці та більшість істориків вважають, що футбол з’явився на традиціях ігор з м’ячами в Середньовіччі, а батьківщиною його є, безперечно, Англія. В даний час футбол визнаний номером один у всьому світі. Сутність гри у футбол полягає в прагненні двох суперників-команд вразити м’ячем ворота супротивника, не давши забити м’яч у свої ворота. Для досягнення цієї мети недостатньо, щоб гравці команд кожний окремо добре володіли м’ячем: потрібні цілеспрямовані і точно погоджені дії всієї команди. Складність і різноманітність технічних прийомів, розумна ініціатива гравців, швидкість дій, безпосереднє зіткнення сторін, що борються, безперервна зміна ігрової обстановки – ось характерні риси футболу. Футбол як засіб фізичного виховання сприяє усебічному фізичному розвитку і зміцненню здоров’я. Заняття з футболу виховують морально-вольові якості, такі, як взаємодопомога, повага до партнерів чи суперників, свідома дисципліна, активність, почуття відповідальності. Футбол висуває високі вимоги до організму людини. У процесі тренування організм тих, хто займається футболом, поступово пристосовується до тренувальних навантажень і змагань.

  Тренувальні заняття з футболу та міні-футболу у нашому вузі проводить  зав. кафедри фізичного виховання, канд. педагогічних наук Галюза Сергій Сергійович.

 • Шахи – чудова гра з найдавнішою історією, сьогодні це популярний вид спорту, яким захоплюються мільйони людей в усіх куточках планети, поряд з цим, це прекрасний тренажер для мозку, що значно збільшує його інтелектуальні здібності. Користь гри в шахи значна і багатогранна, це відзначали багато видатних діячів протягом багатьох століть. У шахи грали відомі політики, філософи і вчені, ними захоплювалися письменники, художники і музиканти. Примітно те, що в процесі гри в шахи йде одночасна і синхронна робота відразу двох півкуль мозку, в гармонійному розвитку якого і складається основна користь шахів. В процесі заняття шахами йде активний розвиток як логічного, так і абстрактного мислення. У роботу включається ліва півкуля мозку, що відповідає за логічний компонент, побудова грамотних і послідовних ланцюжків, не менш значима і робота правої півкулі, яка відповідає за моделювання та створення можливих ситуацій. Гравець використовує як довгострокову, так і оперативну пам’ять, використовуючи при цьому візуальну, цифрову, колірну інформацію.

  Тренувальні заняття з шахів проводяться під керівництвом Діскaленко Сергій Іванович.