Основною задачею виховної роботи кафедри – створення умов для активної життєдіяльності студентів, для громадянського самовизначення та самореалізації, для максимального задоволення потреб студентів у фізичному, інтелектуальному, культурному та моральному розвитку.

Завдання виховної роботи:

– адаптація першокурсників і студентів до нових умов життєдіяльності, з метою входження в академічне середовище;

– задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку через отримання вищої освіти;

– формування особистісних якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;

– формування національної свідомості і людської гідності;

– розвиток орієнтації на загальнолюдські цінності та високі гуманістичні ідеали культури;

– зміцнення і вдосконалення фізичного стану, прагнення до здорового способу життя;

– формування умінь і навичок управління колективом у різних формах студентського самоврядування.

Всі ці завдання лягають в основу виховної роботи кафедри загалом та кураторів зокрема, які приймають активну участь у житті студентів протягом навчального року і у вирішенні їх проблем. Регулярно відвідують гуртожитки з метою ознайомлення з побутовими умовами проживання студентів.

У вільний від занять час студенти беруть активну участь у студентських вечорах, новорічних балах та інших різноманітних конкурсах та змаганнях.