Процес перетворення студента на конкурентоспроможного на ринку праці фахівця не може відбуватися без практичної підготовки, якій на кафедрі»  приділяється значна увага.

Практика є необхідним компонентом підготовки фахівців, тому важливою складовою підготовки плану є практична підготовка, яка повинна відповідати вимог роботодавця.

Починаючи з другого курсу, після проходження практики студенти отримують робітничу спеціальність оператор комп’ютерного набору та  оператор поштового зв’язку, що дає їм можливість на третьому курсі, під час експлуатаційної практики, працювати безпосередньо на робочих на сучасних підприємствах та організаціях, оснащених відповідним апаратним та програмним забезпеченням комп’ютерних систем та мереж.

Плідні відносини Навчально-наукового інституту КТА та Л з ПАТ «Укрпошта», де створено три філії кафедри в містах Київ, Львів та Одеса – дають можливість організовувати практичну підготовку на високому професійному рівні.

До навчального процесу і практичної підготовки студентів активно залучаються провідні фахівці галузі. Спільним наказом ректора академії і генерального директора ПАТ «Укрпошта» в м. Одесі створено студентське відділення поштового зв’язку. В цьому відділенні зв’язку, яке розташовано біля Академії, студенти надають послуги клієнтам в повному обсязі на протязі всього робочого дня, завдяки гнучкому розкладу. Студенти мають можливість самостійно розробити нові послуги, вносити свої пропозиції відносно змін технологічних процесів та оптимізації роботи відділення.

Виробнича практика сприяє вибору тематики випускних атестаційних робіт майбутніх випускників.

ПАТ «Укрпошта» разом з Академією створено спільний навчальний клас на кафедрі АТП та ЕЖ, який Одеською дирекцією обладнаний сучасним устаткуванням, встановлені автоматизовані робочі місця операторів поштового зв’язку, ведеться монтаж обладнання в лабораторії автоматизації технологічних процесів поштового зв’язку, де можуть проходити підвищення кваліфікації співробітники ПАТ «Укрпошта» та навчатися студенти.

Практична підготовка студентів забезпечує закріплення теоретичних знань майбутніх фахівців, їх професійне зростання, дає можливість успішного працевлаштування.