Кафедра проводить важливі науково-дослідні роботи в галузі зв’язку. Для підвищення ефективності науково-дослідних робіт, які проводяться кафедрою, наказом Міністра зв’язку №105 від 28.07.95 р. в академії створено науково-дослідний центр автоматизації обробки пошти ”Індекс“, який очолює Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної академії інформатизації та академії зв’язку України, доктор технічних наук, професор Ящук Леонід Омелянович.

ЯщукЛ.О. [object object] НАУКОВА РОБОТА

За час свого існування колектив науковців НДЦ “Індекс” виконав важливі для пошти України наукові розробки із значним економічним ефектом.

Результати НДР широко впроваджені у виробництво в ПАТ«Укрпошта», використовуються в навчальному процесі академії, для підвищення кваліфікації спеціалістів поштового зв’язку та підготовці аспірантів.

Серед основних виконаних і впроваджених за роки науково-дослідних робіт слід відмітити:

 1. Розробку та впровадження національної індексації поштового зв’язку України

 2. Оптимізацію схем магістральних, обласних і районних перевезень пошти з використанням для перевезень пошти виключно відомчого автомобільного транспорту

 3. Оптимізацію мережі об’єктів поштового зв’язку

 4. Синхронізацію технологічних процесів поштового зв’язку, об’єднання оброблення і перевезення пошти в єдиний технологічний процес проходження поштових відправлень в Україні,

 5. Мінімізацію нормативних строків пересилання пошти і доставляння загальнодержавних періодичних видань.

 6. Створення передумов адаптації схеми магістральних перевезень пошти до надзвичайних ситуацій і до змін обсягів поштових потоків

 7. Розробку математичних моделей функціонування мереж поштового зв’язку.

 8. Мінімізацію кількості технологічних операцій в системах автоматизованого оброблення пошти

 9. Розробку Концепцій розвитку мережі поштового зв’язку України

 10.  Розробку нової редакції ДСТУ 2623 «Зв’язок поштовий. Терміни та визначення»

 11. Розроблення принципу кодування доставних дільниць з використанням п’ятизначної системи поштової індексації населених пунктів України, створення Довідника.

 12. Розробку стандартів вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом «Мережі та системи поштового зв’язку».

Також кафедра проводить науково-дослідну роботу професорсько-викладацьким складом за темами:

«Розвиток теорії імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури». Основним напрямком є розвиток теорії імпульсного перетворення електричної енергії постійного та змінного струму з підвищеними техніко-економічними показниками. Очолює роботу д.т.н., професор Кадацький Анатолій Федорович.

Kadatsky [object object] НАУКОВА РОБОТА Kadatsky

«Радіолокаційна дистанційна система моніторингу забруднення атмосфери аміаком». Основним напрямком є дослідження стану атмосфери та навколишнього середовища, в якому виникають надзвичайні ситуації з використанням автоматизованих систем космічного, авіаційного та наземного радіолокаційного моніторингу. Очолює роботу д.т.н., професор Корбан Віктор Харитонович.

Заплановано виконати в 2017 р. ІНДР на тему «Багатофункціональний метеорологічний радар».

Кафедра постійно проводить роботу з підготовки аспірантів і докторантів:

ПІБ

Науковий керівник консультант

Спеціальність

Тема дисертації

Тема НДР кафедри

Кочетков

Олександр В’ячеславович

Кадацький А.Ф.

д.т.н.,

професор

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Дослідження та проектування БІП постійної напруги з граничним режимом роботи.

Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури

Швець Оксана Володимирівна

Кадацький А.Ф.

д.т.н.,

професор

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Дослідження БІП модульного типу з граничним режимом функціонування з силовими каналами підвищуючого типу

Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури

Єрикаліна Тетяна Миколаївна

Кадацький А.Ф.

д.т.н.,

професор

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Багатофазні імпульсні перетворювачі напруги з силовими каналами інвертуючого типу з граничним режимом функціонування

Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури

Русу Олександр Петрович

Кадацький А.Ф.

д.т.н.,

професор

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії

Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури

Майстренко Олег Віталійович

Кадацький А.Ф.

д.т.н.,

професор

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Багатофазні імпульсні перетворювачі змінної напруги

Теорія та проектування імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури

Кріль Олександр Сергійович

Кадацький А.Ф.

д.т.н.,

професор

Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій

Багатофазні імпульсні перетворювачі напруги з силовими каналами підвищуючого типу з граничним режимом функціонування

Розвиток теорії імпульсних перетворювачів електричної енергії модульної структури

Серед основних виконаних і впроваджених науково-дослідних робіт слід зазначити:

 • В період 1972 – 1986 р. на кафедрі проводилася науково-дослідна робота на замовлення Міністерства оборони (НДР-40 «Електроживлення необслуговуваних підсилюючих пунктів підводної кабельної магістралі»). В ці самі роки виконувались науково-дослідні роботи (НДР) на замовлення Міністерства зв’язку: «Розробка пристроїв гарантованого електроживлення», «Дистанційне живлення об’єктів зв’язку». За тематикою цих НДР було підготовлено і захищено 2 кандидатські дисертації (А.І. Андрєєв, К.І. Гуркалов).

Науково-технічні результати впроваджені у вигляді джерел електроживлення і електропостачання апаратури систем автоматичного керування; математичного і програмного забезпечення для автоматизованого проектування систем автоматики. Схемотехнічні рішення захищено понад 70 авторськими свідоцтвами та патентами, впроваджені і використовуються при серійному випуску виробів на декількох підприємствах: НВО «Маяк» (м. Київ), ВО «Горизонт» (м. Мінськ), НВФ «Граніт» (м. Чернівці) тощо.

 • В період 2011 – 2013 р. на кафедрі виконувалася науково-дослідна робота з моніторингу стану північно-західної частини Чорного моря.

Результати досліджень були представлені у наукових звітах «Дослідження особливості гідрохімічного, гідрофізичного, тектонічного та гідробіологічного режиму Чорного моря» № 0113U04756 (2012 р.), «Моніторинг стану північно-західної частини Чорного моря» № 011U004757 (2013 р.).

 • У 2014 р. на кафедрі виконувалися наукові роботи по двом темам. Перша тема – «Радіолокаційна система штормооповіщення Одеського регіону» № 0114U006570, в якій проводилися  дослідження стихійних явищ в атмосфері, визначалися радіометеорологічні критерії небезпечних явищ погоди стосовно до Одеського регіону та наведене економічне обґрунтування побудови радіолокаційної системи. Друга тема – «Моніторинг надзвичайних ситуацій, які виникають при проведенні вибухів та інших засобів активних дій» № 0114U006571, в якій проводилися дослідження з визначення районів акваторії Чорного моря з порушенням екологічного стану біологічних ресурсів і створена загальна концепція визначення збитків від проведених військових навчань як одного з видів виникнення надзвичайних ситуацій.

Досягнення наукової школи проф. Кадацького А.Ф. включає:

 • розробку математичних моделей електричних та енергетичних процесів, методик, алгоритмів та програмного забезпечення для їх обчислення та дослідження;

 • розробку методик обчислення, вимірювання та дослідження показників якості імпульсних перетворювачів електричної енергії постійного та змінного струму для виявлення можливості підвищення їх техніко-економічних показників;

 • розробку математичної моделі електричних та енергетичних процесів, узагальненої до перетворювачів постійної та змінної напруги, різних схем перетворювачів та режимів роботи, принципів побудови перетворювачів, силових кіл і схем керування;

 • створення науково обґрунтованих технічних рішень, математичного і програмного забезпечення для автоматизованого дослідження та проектування;

 • отримання нових результатів та виявлення специфічних особливостей;

 • розробку нових технічних рішень з поліпшеними техніко-економічними показниками, які забезпечують задану якість вихідної напруги на основі параметричного і структурного синтезу при досягненні максимальної питомої потужності та зменшення масогабаритних показників.

Основні наукові і практичні результати роботи впроваджені в навчальний процес у вигляді методичних розробок до курсового і дипломного проектування, а також в науково-виробничу діяльність Гідрометцентру Чорного та Азовського морів.

Наукова робота кафедри з проблем удосконалення навчання проводиться за такими напрямами: оптимізація методичного забезпечення курсів при багатоступеневий підготовці фахівців; використання ЕОМ у навчальному процесі для дослідження процесів функціонування пристроїв силової перетворювальної техніки; розробка методичних матеріалів для віртуальної бібліотеки за дисциплінами кафедри; розробка концепції системи дистанційного навчання, її структури і принципів функціонування; розробка методичних матеріалів за системою дистанційного навчання для викладачів Академії.

Студенти Академії беруть активну участь у виконанні НДР кафедри. Щорічно студенти беруть участь у студентських науково-технічних конференціях. Більшість НДР студентів знаходять свій подальший розвиток у курсових та дипломних проектах.