Кафедра «Автоматизація технологічних процесів та електроживлення» (АТП та ЕЖ) була організована у 2017 р. шляхом об’єднання кафедр: «Електротехніки, електроживлення та митного контролю» і «Мереж та систем поштового зв’язку ».

В свою чергу кафедра «Електротехніки, електроживлення та митного контролю» (ЕТЕЖ та МК) створена у 2017 р на основі кафедр «Теорії електричних кіл та електроживлення» (яка була створена у 2013 р на основі кафедр «Теорії електричних кіл» і «Безпеки виробничих процесів та електроживлення систем зв’язку») і «Моніторингу надзвичайних ситуацій та митного контролю».

Кафедра «Мереж та систем поштового звязку» створена в 1998 році як наступниця кафедри «Автоматизації технологічних процесів», яку було створено у 1988 році. Кафедра готувала фахівців для галузі поштового зв’язку і її роботу очолив д.т.н, професор Ящук Леонід Омелянович – випускник ОЕІЗ 1956 р., доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації, академік Академії зв¢язку України.

Професор Ящук Л.О. є відомим фахівцем у галузі поштового зв’язку, розробником автоматичних листосортувальних машин, керівником наукових робіт з теорії електронних обчислювальних машин, розпізнавання образів, оптимізації мереж і систем поштового зв’язку. Підготував 9 кандидатів технічних наук. З 2005 року та наданий час кафедру «Мереж та систем поштового зв’язку» очолює к.т.н, ст.н.с. Кріль Сергій Сергійович.

Кафедра «Електротехніки, електроживлення та митного контролю» була організована у 2017р. шляхом об’єднання двох кафедр: «Теорії електричних кіл та електроживлення» і «Моніторингу надзвичайних ситуацій та митного контролю». В свою чергу кафедра «Теорії електричних кіл та електроживлення» (ТЕК та ЕЖ) створена у 2013 р на основі кафедр «Теорії електричних кіл» (ТЕК) і «Безпеки виробничих процесів та електроживлення систем зв’язку» (БВП та ЕЖСЗ), в які вже мали багату історію. Очолював кафедру доктор технічних наук, професор Кадацький Анатолій Федорович

Кафедра «Теорії електричних кіл» (ТЕК) одна з першіх кафедр Академії. Вона була заснована ще в 30-х роках професором С.Г. Попруженком, коли в Одеському Вищому електротехнікумі ім. Гринька з курсу «Фізики» була виділена окрема дисципліна «Основи вивчення електрики та магнетизму».

На кафедрі викладались «Основи електротехніки», «Електричні вимірювання», «Електричні машини», «Лінії зв’язку» тощо.

Керували кафедрою відомі вчені, професори А.К. Котельников (в майбутньому академік АН СРСР), В.С. Давидов, Е.В. Зелях. Вони заснували школу, яка виховала ціле покоління молодих вчених, які продовжують розвиток теорії електричних кіл. З середини 60-х років на кафедрі захистили кандидатські дисертації десятки аспірантів.

В Одеському електротехнічному інституті зв’язку (ОЕІС) існували паралельно кафедри «Теоретичних основ електричних кіл» і «Лінійних електричних кіл». В 1976 р. вони були об’єднані в одну кафедру «Теорії лінійних електричних кіл». Очолював кафедру професор Є.В. Зелях.

У той час на кафедрі вже працювали молоді кандидати технічних наук, доценти В.А. Кісель, А.І. Князь, А.М. Іваницький, П.П. Воробієнко. Вони зробили значний внесок у розширення і поглиблення розділів курсу «Теорія лінійних електричних кіл».

Наукова робота кафедри велась за напрямками: розробка аналізу та синтезу лінійних та нелінійних кіл, розробка методів синтезу і обробки сигналів.

В.А. Кісель у 1991 році захистив докторську дисертацію, опублікував десятки статей у вітчизняних та закордонних журналах, навчальний посібник з синтезу електричних кіл, навчальний посібник з теорії електричних кіл англійською мовою.

Професор А.М. Іваницький захистив докторську дисертацію у 1992 році, розробив узагальнений принцип дуальності у багатовимірних електричних колах. Неодноразово брав участь у міжнародних наукових конференціях. На кафедрі ТЕК керував науково-методичною роботою з обґрунтування змісту курсу «Теорії електричних кіл».

Професор П.П. Воробієнко, завідувач кафедри з 1978 року, сьогодні ректор Одеської національної академії зв’язку, заслужений діяч науки і освіти. Під час завідування кафедрою керував науково-дослідницькими роботами за тематиками: «Активні фільтри та коректори», «Моделювання та оптимізація ділянок регенерації», «Проектування мереж зв’язку» та іншими. У 1989 році побачив світ його підручник «Теория линейных электрических цепей. Сборник задач и упражнений».

З 2006 р. очолив кафедру Шкуліпа Альфред Васильович, де під його керівництвом на кафедрі проводилась наукова робота, впровадились нові навчальні курси, вперше в академії для віртуальних лабораторій була застосована технологія на основі «тонкого клієнта».

Професори П.П. Воробієнко, О.Л. Нечипорук, доцент М.І. Струкало автори навчальних посібників: «Теория нелинейных электрических цепей» (1991), «Дискретные цепи (системы и сигналы) » (1990), які увійшли в книгу «Теория электрических цепей» (автори В.П. Бакалов, П.П. Воробієнко, Б.І. Крук), видану у 1998 році, рекомендовану Міністерством освіти Російської Федерації в якості підручника.

Історія кафедри «Безпеки виробничих процесів та електроживлення систем зв`язку» починається з 1952 р., коли в Одеському електротехнічному інституті зв’язку було організовано кафедру «Енергетики підприємств зв’язку». Мета заснування кафедри – задоволення потреб галузі зв’язку у висококваліфікованих фахівцях з питань електропостачання та електроживлення об’єктів і систем зв’язку.

Першим завідувачем кафедри був В.І. Грязєв (1952 – 1961 р.). Потім кафедру очолювали доценти: К.І. Гуркалов (1962 – 1966 р., 1987 – 1988 р.); В.Є. Діденко (1967 – 1986 р.); В.К. Гаврилюк (1989 – 1992 р.); Л.Є. Ладигін (1993 – 1995 р.); В.Г. Кононович (1996 – 1997 р.).

На кафедрі працювали: професор В.С. Давидов, з 1954 р. – доцент К.І. Гуркалов, з 1956 р. – професори С.С. Марченко і О.Я. Зільберберг, з 1965 року – доцент Є.П. Бишляга, з 1970 року – доцент А.І. Андрєєв, з 1973 р. – доценти Л.Є. Ладигін і Ф.М. Балашов.

На першому етапі викладачами кафедри читалося 3 дисципліни: «Трансформатори та електричні машини», «Електроживлення підприємств зв’язку», «Двигуни внутрішнього згоряння». Було створено 3 лабораторії для вивчення цих дисциплін. За час існування кафедра значно розширила навчальну базу — створено лабораторії охорони праці, інформатизації; розроблено відповідні лабораторні роботи з цих дисциплін та з курсу «Електроживлення систем зв’язку», обладнано комп’ютерний клас.

Для подальшого удосконалення процесу навчання фахівців галузі зв’язку, що проходять підвищення кваліфікації з питань охорони праці, в Академії в 1999 р. на базі кафедри було створено «Кабінет охорони праці» – організаційний і навчально-методичний центр пропаганди знань з питань охорони праці. На базі Кабінету пройшли підвищення кваліфікації, навчання і перевірку знань понад 3000 працівників Укрпошти, Концерну радіозв’язку, радіомовлення і телебачення, телефонних компаній «Фарлеп», «Київстар-GSM», посадові особи і фахівці інших підприємств і організацій (директори, головні інженери, начальники зв’язку, їхні заступники, інженери з охорони праці та ін.).

У 2001 р. викладацький склад кафедри було посилено фахівцями в галузі інформатизації, що дало можливість розпочати підготовку за дисциплінами «Основи інформатизації», «Технічні засоби автоматизації виробничих процесів» (викладач – доц. В.І. Загребнюк), «Теорія автоматичного керування» (доц. Є.В. Васіліу). Завдяки успішній роботі у цьому напрямку на базі кафедри «Безпеки виробничих процесів та електроживлення систем зв`язку» в 2003 р. було створено кафедру «Інформатизації та управління». У подальшому зазначеними викладачами були підготовлені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, а у 2012 р. Є.В. Васіліу успішно захистив докторську дисертацію.

Кафедра «Моніторингу надзвичайних ситуацій та митного контролю» одна із молодих кафедр Академії. Вона заснована у 2011 р в зв’язку з необхідністю підготовки фахівців для роботи в обласних Гідрометцентрах та Обласних управліннях з надзвичайних ситуацій. Очолив кафедру професор Корбан Віктор Харитонович.

Нині кафедру «Автоматизація технологічних процесів та електроживлення» очолює доктор технічних наук, професор Кадацький Анатолій Федорович.

Сьогодні кафедра – дружній колектив, в якому успішно поєднується досвід і професіоналізм старшого покоління із запалом і ентузіазмом молодих викладачів.