Навчальний процес на кафедрі здійснюється із залученням різних форм роботи. Викладачі активно застосовують як традиційні форми (лекції, лабораторні, практичні заняття), так і інтерактивні заняття з мультимедійними засобами. Проектування інформації на екран та доручення до пояснення зорових образів полегшує сприйняття матеріалу, робить його більш динамічним.

Навчальні дисципліни кафедри:

Автоматизовані системи поштового зв’язку

Автоматизовані системи оповіщення надзвичайних ситуацій

Автоматизовані системи оповіщення цивільного захисту, охорона праці та БЖД

Автоматизовані системи моніторингу надзвичайних ситуацій та БЖД

Засоби автоматизації та механізації технологічних процесів поштового зв’язку

Інформаційні технології поштового зв’язку

Електротехніка та електромеханіка

Електроживлення систем автоматизації

Електротехнічні пристрої

Електроживлення радіотехнічних пристроїв

Електроживлення систем зв’язку

Енергозберігаючі технології

Логістика поштового зв’язку

Мережі та системи поштового зв’язку

Основи теорії електричних кіл та електроніки

Основи теорії кіл

Основи теорії кіл, сигналів та процесів в системах ТЗІ

Охорона праці в галузі

Проектування автоматизованих систем поштового зв’язку

Регламент поштового зв’язку

Розпізнавальні системи

Робототехнічні системи

Сучасні проблеми теорії і практики поштового зв’язку

Теорія електричних кіл та сигналів

Телекомунікаційні системи та мережі

Технологічні процеси поштового зв’язку

Технічна експлуатація та безпека мобільних платіжних систем

Технічна експлуатація автоматизованих систем поштового зв’язку

Транспортні засоби поштового зв’язку

Якість та безпека поштового зв’язку

учимся [object object] ДИСЦИПЛІНИ