Написання бакалаврської та магістерської роботи є заключним етапом навчання студентів, що має на меті систематизацію та закріплення теоретичних знань, отриманих ними під час навчання в академії, а також надбання та закріплення навичок самостійної роботи.

Page1 [object object] ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ Page1

Page2 [object object] ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ Page2

Page3 [object object] ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ Page3