Навчально-науковий інститут «Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики» (ННІ КТА та Л) створено на базі факультету «Комп’ютерних технологій та поштового зв’язку» Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

У 1992 р. наказом Ректора було організовано факультет базової підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації», де навчалися студенти 1–3-іх курсів вказаного напряму. Деканом факультету було призначено Кріля С.С. В 1995 р. проведено реформування та засновано факультет «Поштовий зв’язок», 1997 − 1999 рр. – факультет «Інформаційних технологій та поштового зв’язку», що здійснював підготовку фахівців за спеціальностями «Мережі зв’язку» та «Поштовий зв’язок». В 1999 р. факультет перейменовано на факультет «Комп’ютерних технологій та поштового зв’язку», на якому з 2000 р. розпочато підготовку спеціалістів за новою для Академії спеціальністю – «Автоматизоване управління технологічними процесами». У серпні 2003 р. на базі факультету наказом Державного комітету зв’язку та інформатизації України № 159 було створено Навчально-науковий інститут «Поштовий зв’язок», який 2008 р. перейменовано на Навчально-науковий інститут «Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики».

криль [object object] ННІ Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики

 

Директор Навчально – наукового інституту “Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики”

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Кріль Сергій Сергійович

Кріль С.С. з 1971 р. по 1975 р. навчався в Одеському електротехнічному інституті зв’язку на факультеті багатоканального електротехнічного зв’язку. Після закінчення ОЕІЗ працював у науково-дослідному секторі та очолював його роботу до призначення деканом базового факультету. 1989 р. Кріль С.С. захистив дисертацію на тему «Цифрове оброблення сигналів у багатоканальних системах передавання за алгоритмами мінімальної обчислювальної складності» під керівництвом відомого вченого Нудельмана П.Я. Основний напрям його наукової діяльності – телекомунікаційні системи зв’язку, за яким надруковано понад 30 наукових статей та одержано 5 авторських свідоцтв на винаходи. За багаторічну та сумлінну працю з підготовки фахівців у галузі зв’язку Крілю С.С. було присвоєно звання «Почесний зв’язківець» та «Відмінник освіти», нагороджено Почесними грамотами Кабінету міністрів України, Верховної ради та Почесною відзнакою Міністерства зв’язку України.

На даний момент у дирекції ННІ “Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики” працюють заступниками директора викладачі Бугеда Л.К., Леспух Т.Ю. та провідний фахівець Дегтярьова Л.М.

До складу ННІ “Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики” входять кафедри:

По закінченню підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” студенти отримують кваліфікацію Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

На даний час одним із головних напрямів науково-технічного прогресу в основних галузях промисловості є широке використання комп’ютерно-інтегрованих структур для управління виробництвом. Для розроблення та підтримки функціонування таких структур необхідні спеціалісти з розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. З урахуванням цього в інституті організовано багаторівневу підготовку фахівців зі спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Підготовка орієнтована на високі сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних і знань, із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й здобути практичні навички для роботи з технічним та спеціальним програмним забезпеченням сучасних мікропроцесорних та комп’ютерно-інтегрованих систем управління. Студенти проходять практику на провідних підприємствах зв’язку та енергетики, беруть участь у впровадженні автоматизованих інформаційних систем на підприємствах. Знання, отримані студентами зі спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, забезпечують їм швидку адаптацію на найсучасніших підприємствах.

В основу підготовки кадрів в ННІ “Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики” покладено дотримання державних вимог до змісту та рівня підготовки випускників, що базуються на взаємопов’язаних циклах дисциплін, а також на взаємоузгодженні змісту лекційних курсів, лабораторного практикуму, курсового проектування та практичної підготовки. Студентам надається можливість поглибленого вивчення іноземних мов із подальшим захистом магістерської роботи іноземною мовою.

Студенти-відмінники з навчання, які беруть активну участь у науковій роботі кафедр та суспільному житті інституту та Академії, отримують іменні стипендії.

Підготовка фахівців ведеться з урахуванням наукових досягнень Академії. В ННІ “Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики” створено навчально-науковий центр автоматизації обробки пошти “Індекс”, який очолює заслужений діяч науки та техніки України, д.т.н., професор Ящук Л.О., який також є засновником кафедри “Мереж та систем поштового зв’язку”.

Враховуючи сучасні тенденції світу в 2018 р. в структурі Інституту створено Центр з енергоефективності та енергоменеджменту.

Підготовка фахівців з енергоменеджменту та енергоаудиту відбувається на сучасному обладнанні серед якого тепловізори, електроні термометри, термогігрометри, термоанемометри, газоаналізатори, люксометри, пірометри, аналізатори якості електричної енергії та інші вимірювальні прилади та системи.

Щорічно дирекція ННІ “Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики” організовує науково-практичні семінари з представниками АТ  “Укрпошта”, ТОВ “Нова пошта” майже з усіх областей України, науково-технічні конференції викладачів та студентів ОНАЗ.

Студентське життя це не тільки роки навчання, а й найяскравіші моменти спілкування. У вільний від занять час студенти беруть активну участь у студентському самоврядуванні, різноманітних гуртках, секціях, новорічних балах та спортивних змаганнях.