КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

DSC_0027 [object object] ННІ Заочного навчання DSC 0027

Коротко про Навчально-науковий інститут заочного навчання

     Навчально-науковий інститут заочного навчання Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – ННІ ЗН) є структурним підрозділом, що входить до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова і діє на підставі Статуту ОНАЗ та Положення в межах галузевих нормативних актів і чинного законодавства України.

ННІ ЗН проводить освітню, виховну та наукову діяльність, спрямовану на підготовку та перепідготовку кадрів, виконання наукових досліджень, інноваційну діяльність, і має відповідний рівень кадрового навчально-методичного, науково-дослідницького та матеріально-технічного забезпечення.

Заочне навчання у ННІ ЗН забезпечується на сучасному рівні з використанням  електронних засобів і  технологій дистанційного навчання.

Основні напрямки діяльності ННІ ЗН:

 • організація підготовки бакалаврів і магістрів відповідно до вимог державних стандартів освіти, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців;

 • навчально-виховна робота зі студентами, спрямована на виховання високоосвічених, висококультурних, патріотичних громадян України;

 • навчально-виховна робота зі студентами-іноземцями, спрямована на виховання високоосвічених, високоморальних фахівців;

 • науково-дослідницька діяльність, проведення фундаментальних, пошукових, прикладних наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення проблем економіки;

 • створення умов для професійного росту студентів і співробітників інституту, задоволення потреб особистості в інтелектуальному, культурному, моральному та фізичному розвитку;

 • організація роботи кафедр ННІ ЗН, надання їм інформаційно-методичної допомоги у проведенні та підвищенні рівня наукових досліджень та дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на вирішення в тісному зв’язку з навчальним процесом проблем у сфері телекомунікацій, економіки;

 • співробітництво з вищими навчальними закладами, галузевими організаціями, підприємствами, науково-дослідними інститутами та іншими підприємствами і організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з іноземними) за акредитованими напрямами;

 • створення нових та розвиток існуючих ННВЦ перепідготовки кадрів в сфері сучасних технологій при вищих навчальних закладах;

 • систематична робота по пошуку і професійній орієнтації обдарованих школярів та молодших спеціалістів, у тому числі серед іноземних громадян;

 • індивідуальна робота з кожним студентом на протязі періоду навчання та залучення студентів до науково-дослідної роботи.

Підготовка бакалаврів заочної форми навчання ННІ ЗН  проводиться з п’яти – і трирічним строками навчання,  магістрів 1-й та 2-й рік навчання.

На перший курс заочної форми навчання ННІ ЗН за бюджетною та контрактною формами навчання приймаються особи, що мають середню освіту. При зарахуванні перевага надається особам, що працюють на підприємствах зв’язку незалежно від відомчого підпорядкування.

На другий курс заочної форми навчання ННІ ЗН у групи з контрактною формою навчання можуть бути прийняті особи, що мають непрофільну середню спеціальну освіту (технікум, коледж).

На третій курс заочної форми навчання ННІ ЗН на контрактну форму навчання (СТН) приймаються особи, що мають середню спеціальну освіту (технікум, коледж) з обраної спеціальності та особи, що мають вищу освіту з непрофільних спеціальностей.

Згідно закону «Про вищу освіту в Україні» на заочну форму навчання приймаються також іноземні громадяни.

До складу інституту дистанційного та заочного навчання  входять наступні структурні підрозділи.

 • Навчально – науково – виробничі центри у містах: Київ, Львів та Вінниця;

 •  Кафедри: «Телекомунікації» та « Економіки та гуманітарних наук»;

 • Підготовче відділення;

 • Відділ технічних засобів навчання;

 • Лабораторія студентського телебачення;

 • ІТ – Лабораторія.