Протягом навчального року всі викладачі кафедри беруть участь в естетичному, моральному та патріотичному вихованні студентів, сприяють гармонійному розвитку особистості студента. Кожен куратор знайомить студентів з правилами проживання у гуртожитках і контролює їх дотримання, відвідує гуртожитки Академії з метою вивчення умов проживання студентів, контролює відвідування студентами занять, а також намагається максимально виявити і реалізувати творчі здібності студентів, організовує відвідування студентами всіх заходів, що проводяться в ОНАЗ. Однією з цілей виховної роботи є розвиток у студентів почуття відповідальності за збереження матеріально-технічної бази.

Викладачі кафедри пропагують досягнення вчених України у розвитку науки та техніки не тільки під час читання лекцій, а й поза навчальною роботою. Викладачами кафедри (Бондаренко О.В., Степанов Д.М., Багачук Д.Г.) були розроблені відповідні лекції, як для викладачів академії, так і для студентів.

Викладачі кафедри, куратори намагаються прищепити студентам почуття поваги до історичної та культурної спадщини України під час читання лекцій та проведення практичних і лабораторних занять.