Студенти, що навчаються в ННІ ІКПІ,  до складу якого входить кафедра ВОЛЗ, виконують це в рамках спеціальності 172 Телекомунікація та радіотехніка

Галузь професійної діяльності бакалаврів даної cпеціальності є побудова телекомунікаційних систем та мереж, волоконно-оптичних ліній та систем передавання, систем комутації, технічна експлуатація та сервісне обслуговування телекомунікаційних систем та мереж, рухомий зв’язок, обслуговування волоконно-оптичних транспортних телекомунікаційних систем та мереж, мереж абонентського доступу, засоби захисту інформації в телекомунікаційних мережах.

В рамках даної спеціальності при підготовці магістрів передбачається підготовка наукових кадрів, які можуть працювати у різних підприємствах в сферах розробки та професійного використання сучасних телекомунікаційних систем та мережі,  в тому числі мереж Internet, використання новітніх інформаційних технологій та  проведення науково-дослідних робіт у цій області.