IMG_5250 [object object] Склад кафедри IMG 5250

БОНДАРЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ – проректора з навчальної роботи, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, 2001 р., почесний зв’язківець України, 2008 р., заслужений діяч науки і техніки України, 2014 р.. Академік Академії зв’язку України відділення Міжнародної Академії інформатизації, асоційованого члена Організації об’єднаних націй. За довголітню високоефективну працю, особистий внесок у розвиток галузі зв’язку та сфери інформатизації нагороджений нагрудним знаком «Почесний зв’язківець України» (2008 р.); почесними грамотами Міністерства транспорту та зв’язку України (2005 р.), Південного наукового центру НАН і МОН України та ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону (2009 р.), Кабінету Міністрів України (2010 р.). В 1968 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку ім. О. С. Попова. В Академії працює з 01.09.1968 р.. О.В. Бондаренко — автор 5 книг та монографій, 160 статей у наукових журналах, низки авторських свідоцтв, 15 технічних умов на різні кабелі. Основні роботи Олега Володимировича стосуються розробки та дослідження надійності кабелів зв’язку.

Троцишин [object object] Склад кафедриТРОЦИШИН ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ –  Доктор технічних наук, професор, академік Української технологічної академії, академік міжнародної академії інформаційних технологій.

Іван Васильович Троцишин — провідний дослідник у галузі вимірювальної техніки. Народився 2 квітня 1959 р. у с Гутисько-Тур’янське на Львівщині. Закінчив у 1981р. з відзнакою Вінницький політехнічний інститут. Навчання продовжив в acпipaнтypi, у виші пройшов становления від інженера до старшого наукового співробітника.

3 1990р. працював у Хмельницькому технологічному інституті. Обіймав посади старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри радіо-електронних апаратів i телекомунікацій. 3 вересня 2012р. — професор кафедри теорії електричного зв’язку ім. А.Г. Зюко. 3 травня 2014 р. — професор кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку Одеської національної академії зв’язку ім. O.C. Попова

Сфера наукових інтересів — розробка вимipювaльної тexнiки для наукових досліджень та виробництва, зокрема, фазочастотні вимipювaння та перетворення пapaмeтpiв paдiocигнaлiв.      Розробив ряд кумулятивних фaзoмeтpiв?вимірювальних nepeтвоpювaчiв для інтерферометричних систем вторинного еталону малих довжин для субмікронних технологій (використовуеться у еталоні нанометра Pociї ), системи контролю плазмового шнура в камері термоядерного ректора ТОКАМАК-ТСП, апаратури та пристроїв специального призначення.

Іван Троцишин заклав основи принципово нового наукового напряму — «Квантова теорія вимірювального перетворення фізичних величин», де в рамках вимірювання та перетворення фазочастотних параметрів радіосигналів вперше довів що можливо одночасно в 10—100 разів підвищувати точність i швидкодію вимірювання порівняно із класичними методами. Запропонував нові підходи до побудови цифро-аналогових та аналого-цифрових перетворювачів iз використанням вcix можливих (квантових значень) шкали вимірювального перетворення (Атенюатор-подільник Троцишина). Відкрито новий напрям створення програмованих ЦАП (АЦП) структур на кристалі iз адаптованими та програмованними параметрами, яким немає аналогів у свті.

Під керівнинтвом Івана Троцишина виконано 12 науково-дослідних госпдоговірних i держбюджетних робіт. Створив наукову школу, підготував 2 докторів, 10 кандидатів наук, 12 магістрів. Член двох докторських спеціалізованих рад iз захисту дисертацій.

Автор понад 320 наукових праць, 8 з яких включено у Scopus, в тому числі 2 монографії, 1 підручник, 1 навчальний посібник, більше 100 наукових статей, 20 авторських свідоцтв (СРСР), 8 патентів України.

3 1992 р. організовував та провів 16 міжнародних науково-технічних конференцій «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технолопчних процесах». Ініціатор створення та головний редактор (з 1997 р.) міжнародного науково-технічного журналу «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». Вчений секретар Хмельницького регіонального віділення УТА (з 1998 р.), член редколегій низки наукових журналів.

Нагороджений медаллю УТА «За досягнення» та орденом «За заслуги», грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності iз вручениям почесного знаку «Творець».

IMG_5255 [object object] Склад кафедри IMG 5255СТЕПАНОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ – в.о. завідуючого кафедри, кандидат технічних наук, доцент. У 2008 році закінчив ОНАЗ ім. О.С. Попова та отримав диплом з відзнакою.    Починаючи з 2008 року розпочав активну наукову роботу, брав участь у міжнародних та державних науково-практичних і науково-технічних  конференціях. З грудня 2009 року по травень 2012 року Степанов Д.М. навчався в аспірантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова без відриву від виробництва та вже 25 травня 2012 року достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи. 26 вересня 2012 року Степанову Д.М. було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. В 2014 р. йому було присвоєно вчене звання доцента кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку. Степанов Д.М. є автором понад 30 наукових праць, серед яких 1 монографія (у співавторстві), 2 патенти на корисну модель, 1 авторське свідоцтво на службовий твір, 13 статей у наукових фахових виданнях, 14 публікацій в збірниках праць міжнародних, науково-практичних і науково-технічних конференціях, низка методичних та навчальних посібників, а також 4 акти провадження наукових розробок у виробництво та експлуатацію засобів кабельної техніки.

Багачук [object object] Склад кафедриБАГАЧУК ДЕНИС ГЕННАДІЙОВИЧ – доцент кафедри волоконно-оптичних ліній зв’язку, кандидат технічних наук. В 2008 році закінчив Одеську національну академію зв’язку. З 2008 року по 2009 рік працював інженером в ОНАЗ ім. О.С. Попова у відділі «Проект Телеком». Починаючи з 2009 року проводить активну навчальну та наукову роботу, бере участь в міжнародних і державних науково-практичних і науково-технічних конференціях. З листопада 2012 року по березень 2015 року Багачук Д.Г. навчався в аспірантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова без відриву від виробництва і успішно захистив дисертаційну роботу на здобуття ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.12.20 – оптоелектронні системи.
Багачук Д.Г. є автором більш ніж 20 наукових робіт. Починаючи з вересня 2015 року працює за сумісництвом начальником навчального відділу
ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Стащук1 [object object] Склад кафедри             1СТАЩУК ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ – ст. викл., кандидат технічних наук. У 2004 році закінчив Хмельницький державний університет. Починаючи з 2008 року розпочав активну наукову роботу, брав участь у міжнародних та державних науково-практичних і науково-технічних  конференціях. З листопада 2007 року по травень 2011 року Стащук О.М. навчався в аспірантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова без відриву від виробництва та 24 травня 2011 року  захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальність 05.12.20 – оптоелектронні системи. Восени 2011 року Стащуку О.М. було присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук. Стащук О.М. є автором понад 30 наукових праць, серед яких 1 авторське свідоцтво на службовий твір, 15 статей у наукових фахових виданнях, 17 публікацій в збірниках праць міжнародних, науково-практичних і науково-технічних конференціях, а також 3 акти провадження наукових розробок у виробництво та експлуатацію засобів кабельної техніки.

Одегов [object object] Склад кафедриОДЕГОВ МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ – народився в 1957 році в м Златоуст Челябінської області.

У 1975 р . закінчив фізико-математичну школу №27 у м Харкові.
1975-1980 рр. – навчання у військовій академії ракетних військ в м Москва за фахом «Теорія польоту ракет і космічних апаратів». Далі – військова служба на космодромі Байконур.

З 1985 рр. – співробітник Одеського інституту електрозв’язку ім. О.С. Попова.
У 1988 р . захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Радіотехнічні та телевізійні системи і пристрої».
Викладав на кафедрах метрології, мікропроцесорів і економіки в ОЕІЗ ім. О.С. Попова.

1994-1998 рр. – доцент кафедри Військової кібернетики та інформатики Одеського інституту сухопутних військ.

З 1999 р . по 2013 рр. – працював в практичному секторі зв’язку на посадах директора Інтернет-провайдерів «Телематика», «ДюкНет», телефонної компанії «Инфосвязь».

2014-2016 рр. – начальник технічного відділу ТОВ «Інтертелеком».
З 2016 повернувся до науково-педагогічної роботи. В даний час – доцент кафедри ВОЛЗ ОНАЗ ім. О.С.Попова.

Сфера наукових інтересів: розробка алгоритмів моделювання явищ в оптичних середовищах; дослідження впливу хроматичної дисперсії на форму оптичних сигналів; нелінійні оптичні явища. Автор близько 40 наукових публікацій.

Старенький [object object] Склад кафедриСТАРЕНЬКИЙ ІВАН ВОЛОДИМИРОВИЧ – викладач кафедри ВОЛЗ. У 2013 році закінчив ОНАЗ ім. О.С. Попова та отримав диплом магістра за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі». Старенький І.В. є співавтором 1 статті та патенту на корисну модель компенсатора дисперсії. Викладає низку дисциплін на кафедрі, зокрема, «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Виробництво та випробування компонентів ВОСП», «Когерентні ВОСП».

 

Слободянюк [object object] Склад кафедриСЛОБОДЯНЮК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА – викладач кафедри ВОЛЗ, за сумісництвом. У 2010 році закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова і отримала диплом спеціаліста за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі». З листопада 2013 навчається в аспірантурі ОНАЗ ім. О.С. Попова без відриву від виробництва. Слободянюк І.А. є співавтором 3 статей, брала участь в науково-дослідній роботі кафедри. Викладає ряд дисциплін на кафедрі, зокрема, «Напрямні системи електричного та оптичного зв’язку», «Виробництво та випробування компонентів ВОСП».

Юрьева [object object] Склад кафедри

ЮР’ЄВА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА – викладач кафедри. У 1985 році закінчила ОЕІЗ ім. О.С. Попова і отримала диплом з відзнакою спеціаліста багатоканального електрозв’язку. Починаючи з 1985 року проводила активну наукову роботу в Одеському науково-дослідному інституті зв’язку. За сумісництвом працювала асистентом кафедри електротехніки Одеського інституту низькотемпературної техніки та енергетики до 1996 року. З 1990 працювала в Одеському обласному виробничо-технічному вузлі зв’язку інженером другої категорії, а з 1997 по 2015 працювала інженером диспетчерської групи Одеської міської мережі зв’язку.

Лупов [object object] Склад кафедриЛУПОВ АНЧЕЛІН ЛЕОНОВИЧ – фахівець 1 категорії та ст. викладач кафедри за сумісництвом. У 1968 році закінчив факультет автоматичної і багатоканального електрозв’язку ОЕІЗ. З 1968 року по 1975 рік працював в Мурманськом будівельно-монтажному управлінні зв’язку. З 1970 по 1972 рік проходив військову службу в званні «лейтенант» у військах зв’язку. З 1975 по 1976 рік працював в ремонтно-будівельному управлінні, а з 1976 року працював в проектно-конструкторському відділі Одеського обласного управління зв’язку по 1987 рік. В проектно-конструкторському відділі займався проектуванням сільських, міських та міжміських лінійних споруд зв’язку. За наказом Міністерства зв’язку України був переведений в інститут «Укрзв’язокпроект» до відділу багатоканальної телекомунікації, в якому пропрацював до 2011 року. В інституті «Укрзв’язокпроект» займався проектуванням міжміських лінійних споруд зв’язку. За довголітню високоефективну працю, особистий внесок у розвиток галузі зв’язку та в честь 12-ї річниці незалежності України нагороджено «Почесною грамотою» Держкомзв’язку в 2003 році. З березня 2011 року працює методистом і старшим викладачем кафедри ВОЛЗ ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Глаголевский [object object] Склад кафедриГЛАГОЛЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ – завідувач лабораторією і викладач кафедри за сумісництвом. Закінчив факультет радіотехнічних систем Одеського політехнічного інституту в 1979 році.
З 1979 року по 1989 рік працював інженером на кафедрі радіотехнічних систем Одеського політехнічного інституту.

Працював начальником відділу технічного обслуговування і ремонту обчислювальної техніки, працював провідним інженером-програмістом на різних підприємствах Одеси.