Наукові розробки ведуться ведучими науковцями кафедри за такими основними  напрямами: розробки та оптимізації параметрів конструкцій оптичних кабелів, сучасних компонентів ВОСП на основі анізотропних властивостей оптичних волокон, підвищення показників надійності ВОЛЗ, підвищення ефективності радіовимірювальної техніки тощо.

Зокрема, д.т.н., проф. Троцишин І.В. вів у 2011 р наукові розробки з державного бюджету за темою «Створення квантової теорії вимірювального перетворення фізичних величин на основі єдиної дробово-раціональної шкали вимірювань».

Крім того, за останні роки науковці кафедри мають такі патенти та авторські свідоцтва:

1. Бондаренко О.В., Степанов Д.М. Оцінка механічних та оптичних параметрів діелектричних самоутримних оптичних кабелів на етапах проектування, будівництва та експлуатації. А.с. 50659. Україна. – № 51686; заявл. 06.06.2013; опубл. 09.08.2013.

2. Бондаренко О.В., Степанов Д.М., Боярова А.А. Волоконно-оптичний кабель з багатоповивною модульною конструкцією осердя. Пат. 85703 Україна, МПК G 02 B 6/44, заявник та патентовласник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – заявл. 11.06.2013; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22.

3. Комп’ютерна програма “Оптимізація параметрів конфігурації напрямної системи”. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір України № 36616 О.М. Стащук, М.М. Балан, Ш. Г. Іскендерзаде, С.В. Хомич; дата реєстрації 20.01.2011.

4. Одномодовий волоконно-оптичний вентиль (ізолятор). Пат. 843653 Україна, МПК (2009) G01R 31/02, G02B 6/00, заявник та патентовласник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – заявл. 30.03.2009; опубл. 25.08.2009, Бюл. № 16.

5. Спосіб вимірювання фазового зсуву між періодичними сигналами довільної тривалості. Пат. 111253 Україна, МПК (2009) G01R 25/00, заявник та патентовласник Хмельницький національний університет. – опубл. 10.11.2016, Бюл. № 16.

6. Пат. 80848 Україна, МПК H01S 3/00. Компенсатор поляризаційної дисперсії оптичних імпульсних сигналів / Макаров Т.В., Багачук Д.Г.; заявник та патентовласник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова. – заявл. 28.12.2012; опубл. 10.06.2013. Бюл. № 11.

7. Пат. 75334 Україна, МПК H01S 3/00. Квантовий волоконно-оптичний підсилювач-обмежувач дисперсії імпульсних сигналів / Макаров Т.В., Багачук Д.Г.; заявник та патентовласник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова; заявл. 28.05.2012; опубл. 26.11.2012, Бюл. № 22.

8. Пат. 87543 Україна, МПК G02B 6/44. Компенсатор повної дисперсії оптичних імпульсних сигналів / Макаров Т.В., Багачук Д.Г., Старенький І.В.; заявник та патентовласник Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попо­ва; заявл. 06.09.2013; опубл. 10.02.2014. Бюл. № 3.

20140526_142217 [object object] Розробки і патенти 20140526 142217Unbenannt-Scannen-14 [object object] Розробки і патенти Unbenannt Scannen 14Unbenannt-Scannen-01 [object object] Розробки і патенти Unbenannt Scannen 01