На кафедрі ВОЛЗ активно ведеться робота з опублікування результатів наукових досліджень у виді статей у фахових видання різних науковометричних баз даних.

2013/2014 навчальний рік

1. Бондаренко О.В. Дослідження стріли провисання самоутримних оптичних кабелів з периферійним силовим елементом із арамідних ниток / Бондаренко О.В., Степанов Д.М. // Праці Донецького національного університету, Донецьк, 2013 . – Вип 54. – С. 74 – 79.

2. Бондаренко О.В. Метод оптимізації багатомодульної конструкції осердя оптичних кабелів / Бондаренко О.В., Степанов Д.М., Боярова Г.А. // Праці ОНАЗ ім.. О.С. Попова, 2013. – Вип. №. 1 – С. 75 – 80.

3. Бондаренко О.В. Методологічні аспекти розрахунку повної собівартості волоконно-оптичного кабелю / О.В. Бондаренко, П.П. Воробієнко, В.А. Коляденко, Н.Ю. Потапова-Сінько // Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету «Наука й економіка». – Хмельницький, 2013. – Вип. № 1 (29). – С. 164 – 172.

4. Захарченко Л.А. Изменения в системе налогообложения и их учет в деятельности предприятия в современных условиях хозяйствования / Л.А. Захарченко, Н.Е. Потапова-Синько, О.В. Бондаренко, Н.В. Бобкова // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 403 – 406.

5. Бондаренко О.В. Оценка вероятности банкротства предприятия в постприватизационный период О.В. Бондаренко, Н.И. Кравченко, Н.Е. Потапова-Синько // Труды Северо-Кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 359 – 363.

6. Лесовой И. П. Вариационные методы анализа направляющих систем поперечного сечения сложной формы / И. П. Лесовой, Н. Н.Одинцов, Д. Н. Степанов // Науково-виробничий збірник «Наукові записки українського  науково-дослідного інституту  зв’язку».  – Київ, 2013. – Вип. № 4(28). – С. 22 – 27.

7. Бондаренко О.В. Эксплуатационные показатели качества работы транспортной телекоммуникационной первичной сети Украины / Бондаренко О.В., Костик Б.Я., Степанов Д.Н., Левенберг Е.В. // Научно-технический журнал «Технология и конструирование в электроннй аппаратуре». – Одесса, 2013. – Вип. № 6. – С. 37 – 40.

8. Бондаренко О.В. Компенсація  дисперсії сигналу за допомогою оптичного волокна з анізотропними властивостями / Бондаренко О.В., Манько О.О., Стащук О.М., Степанов Д.М., Багачук Д.Г.// Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2013. – Вип. № 4. – С. 43 – 49.

9. Stepanov D.M. Еstimation of transmission parameters of dielectric self-supporting optical cables in the exploitation conditions / Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2014. – Вип. № 1. – С. 50 – 56.

2014/2015 навчальний рік

1. Бондаренко О.В. Кількісні показники надійності волоконно-оптичних ліній зв’язку в різних кліматичних умовах / Бондаренко О.В.,  Костік Б.Я., Кіфорук С.В., Степанов Д.М., Слободянюк І.А. // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. –  Одеса, 2014. – Вип. № 1. – С. 23 – 28.

2. Бондаренко О.В. Рабочая емкость цепи «замокшего» кабеля ТПП-100×2×0,5 / О.В. Бондаренко, А.І. Рябушей // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2014. – № 3. – C. 57 – 61.

3. Бондаренко О.В. Оптимізація багатомодульної конструкції осердя оптичних кабелів за критерієм мінімальної собівартості / Бондаренко О.В., Степанов Д.М., Ромащенко В.В., Боярова А.А. // Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – Вип. № 2. – С 86 – 90.

4. Одинцов Н.Н. Распространение волн в направляющих системах с медленно меняющимися параметрами / Н.Н. Одинцов, И.В. Старенький, И.А. Слободянюк // Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – 2014. – № 3. –  C. 176 – 179.

5. Одинцов Н.Н. Анализ нерегулярных направляющих систем / Н.Н. Одинцов, И.П. Лесовой, Д.Г. Багачук, Н.М. Савицкая // науково-виробничий збірник «Наукові записки УНДІЗ». – 2014. – № 6(34). – C. 38 – 43.

6. Полікаровських О.І. Дослідження параметрів шуму прямих цифрових обчислювальних синтезаторів / Полікаровських О.І, Троцишин І.В.  // Цифрові технології. – м.Одеса, 2013.- Вип.14. – С.120-128. (РИНЦ).

7. I.V. Trotsyshyn. Attenuators- divider TROTSYSHYNA AS REPRESENTATIVE OF PRINCIPLES QUANTUM THEORY AMPLITUDES MEASUREMENT SIGNAL PARAMETERS / I.V. Trotsyshyn // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 30-38.

8. Шокотько Г.Ю. Проблемы измерительных приборов для измерения частоты  радиоимпульсных сигналов вблизи  верхней границы частотного диапазона / Шокотько Г.Ю., Троцишин И.В. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 84-87.

9. Троцишина Н.И. Исследование характеристик преобразователей на основе делителя Троцишина для построения ЦАП и АЦП / Троцишина Н.И., Троцишин И.В.// Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 194-198.

10. І.В. Троцишин.  Новітня методологія  та  сучасні технічні засоби виконання  шкільного лабораторного практикуму з фізики  (електрика і магнетизм) /  І.В. Троцишин, Н.І.Євтушенко,  Л.П. Леонова, Н.М. Кузьміна. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2014. -№4. –С. 244-253.

2015-2016 навчальний рік

1. Стащук О.М. Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на хвилеводну дисперсію сигналу / Стащук О.М., Степанов Д.М., Багачук Д.Г.  // Науковий журнал Вісник Вінницького політехнічного інституту. –  Вінниця, 2016. – Вип. № 2 (125). –С. 157 – 160.

2. Бондаренко О.В. Дослідження загасання сигналу в спірально вигнутому одномодовому оптичному волокні / Бондаренко О.В., Багачук Д.Г., Степанов Д.М., Стащук О.М., Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах». – Хмельницький, 2016. – Вип. № 1. – С. 44 – 48.

3. Стащук О.М. Вплив хімічного складу скла оптичного волокна на матеріальну дисперсію сигналу / О.М. Стащук, Д.М. Степанов, Д.Г. Багачук // Вісник Хмельницького Національного Університету – Хмельницький, 2015 – Вип. 6, С. 234 – 237

4. Троцишина Н. І. Дослідження характеристик цифрового перетворення на основі подільника Троцишина  для побудови ЦАП і АЦП / Н. І. Троцишина, І. В. Троцишин // Цифрові технології. – Одеса, – 2015.- Вип. 17. – С. 176-181. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

5. Голевич О.Б. Впорядкування ансамблів хаотичних сигналів та способи їх використання в над широкосмугових телекомунікаційних системах / О. Б. Голевич, О. С. Пивовар, І. В. Троцишин // Цифрові технології. –  Одеса, 2015.- Вип. 17. –  С. 182-192. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

6. Бех С. В. Використання принципів квантової теорії вимірювальних перетворень для побудови оригінальних засобів радіоелектронної боротьби з радіоканалами безпілотних розвідувальних систем / С. В. Бех, І. В. Троцишин, Н. І Троцишина. // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2015. -№ 3. – С. 217 – 224. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

7. Троцишин І.В. Новітні технології вимірювальних перетворень радіосигналів для побудови засобів радіоелектронної боротьби з радіоканалами безпілотних розвідувальних систем / С., І. В. Троцишин, Н. І Троцишина, М .І. Лисий // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2015. -№ 4. – С. 226 – 234. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

8. Сенчишина Ю.В. Математична модель періодичного сигналу з прямокутним спектром і мінімальним пік-фактором / Сенчишина Ю.В., Любчик В. Р., Троцишин І. В., Розорінов Г. М. // Телекомунікаційні та інформаційні технології, 2016. – № 1. – С. 23–29.

9. Сенчишина Ю.В. Дослідження методів вимірювання відстаней / Сенчишина Ю.В., Любчик В. Р., Троцишин І. В. // Вісник Хмельницького національного університету – 2016. – № 1. – С. 61–68.

10. Троцишин І.В. Новітня методологія та сучасні технічні засоби виконання шкільного лабораторного практикуму з фізики (електрика і магнетизм) / І.В. Троцишин // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2016. -№ 1. – С. 193 – 207. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

11. Троцишина Н. І Дослідження новітньої методології побудови ЦАП і АЦП із програмованими параметрами для обробки радіосигналів / Н.І Троцишина, І. В. Троцишин, О.М. Гордієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. –2016. -№ 1. – С. 236 – 242. (Index Copernicus, Google Scholar, РИНЦ).

12. Сенчишина Ю.В. Розробка імітаційної моделі багаточастотного фазового методу вимірювання дальності багатьох об’єктів та її дослідження / Сенчишина Ю.В.,  Троцишин І.В. // Цифрові технології – 2016. – № 18.

13. Любчик В.Р.. Дослідження точності вимірювання та роздільної здатності аналітичного багаточастотного фазового методу вимірювання дальності / Любчик В.Р.,Сенчишина Ю.В.,Троцишин І.В.// Вісник ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2016. – № 1.

14. Троцишина Н.І. Пристрої з програмованими ЦАП і АЦП для оброблення радіосигналів /  Н.І. Троцишина, І.В. Троцишин // Вісник ОНАЗ ім. О.С. Попова – 2016. – № 1.

15. Голевич О. Б. Ансамблі хаотичних сигналів для зменшення дії системних завад  у надширокосмугових системах зв’язку / О. Б. Голевич, Л. В. Ковтун,  О.С. Пивовар, І. В. Троцишин // “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах”: матеріали чотирнадцятої міжнародної науково-технічної конференції (ВОТТП_14_2015). 5-9 червня 2015р., Одеса, Україна, – Одеса, 2015. – С. 211.